Ποιες κατηγορίες περιουσίας ασφαλίζονται;

Με το πρόγραμμα Business Dynamic Plus ασφαλίζονται:

  • Η κτηριακή εγκατάσταση και οι βελτιώσεις της
  • Οι βοηθητικοί χώροι της επιχείρησής όπως κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πισίνες, επιγραφές κ.λπ.
  • Το περιεχόμενο, όπως ο πάγιος εξοπλισμός, τα μηχανήματα, οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα

Ανάλογα με το τι από τα παραπάνω διαθέτετε, διαμορφώνετε αντίστοιχα και το πρόγραμμα ασφάλισής σας. Καλύπτετε επομένως, στοχευμένα, τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.