Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται αυτή την ειδική επιδότηση στα ασφάλιστρα τους;

Την επιδότηση δικαιούνται οι μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι τα 50 άτομα,  οι οποίες πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Διαθέτουν πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων της Generali και συγκεκριμένα Business Sense, Business Dynamic ή Business Value
  • Ανήκουν στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον Covid-19, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Κράτους (βάσει ΚΑΔ)
  • Έχουν δηλώσει την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή της δημόσιας αρχής, και
  • Υποβάλλουν τη φόρμα ενδιαφέροντος έως και τις 31.05.2020

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.