Ποια βήματα θα ακολουθήσω σε περίπτωση ζημιάς της συσκευής μου;

Βήμα 1ο: Επιλέγω πώς θα ενημερώσω την Generali για να κάνω χρήση του προγράμματος ασφάλισής μου

Επισκέπτεστε ένα Κατάστημα του Δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών (δείτε και αναγγέλλετε τη ζημιά ενημερώνοντας το κατάστημα ότι είστε κάτοχος του προγράμματος ασφάλισης φορητών συσκευών της Generali.

ή Εναλλακτικά:

Επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας (τηλ.: 210 8096100, e-mail: customerservice@generali.gr), μας ενημερώνετε για το συμβάν και εμείς σας παραπέμπουμε σε ένα κατάστημα του Δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Generali της επιλογής σας.

 

Βήμα 2ο: Παραδίδω τη συσκευή στο συνεργαζόμενο κατάστημα

Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής ελέγχει αν το πρόγραμμα ασφάλισής σας είναι σε ισχύ, και εφόσον συμφωνείτε, προχωρά στη διαδικασία επισκευής.

 

Βήμα 3ο: Παραλαμβάνω τη συσκευή μου

Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής σάς ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η επισκευή της συσκευής σας και την παραλαμβάνετε άμεσα εξοφλώντας στο κατάστημα το ποσό της συμμετοχής σας.