Ποια νοσηλευτικά ιδρύματα μπορώ να επιλέξω;

Εάν είστε ασφαλισμένοι στην Generali σε Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας, για να ενημερωθείτε για συνεργαζόμενα νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και γιατρούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali στο 18112 ή 210 8096100.