Ποια είναι τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα εδώ, επιλέγοντας «Πρώην ΑΧΑ». Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά που εντάσσονται στο Πρόγραμμά σας είτε από το έντυπο του Προγράμματός σας είτε καλώντας το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali στο 210 8096100.