Ποια είναι τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα και γιατί να τα επιλέξω;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα εδώ, επιλέγοντας «Πρώην ΑΧΑ».

Προτείνεται να επιλέγετε συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς δεν χρειάζεται να εκταμιεύσετε χρήματα κατά το εξιτήριό σας, πέρα από τη συμμετοχή σας βάσει των Όρων του Ασφαλιστηρίου σας.

Επιπλέον, στα Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα κάνοντας χρήση του ασφαλιστικού σας φορέα, μειώνεται η συμμετοχή σας στο κόστος της καλυπτόμενης νοσηλείας.