Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Business Dynamic Plus;

Ένας βασικός πυρήνας καλύψεων, ώστε να σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση που να σας κάνει να αισθάνεστε ασφαλείς από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να συμβούν. Έχετε τη δυνατότητα :

Nα προσθέσετε συμπληρωματικές καλύψεις αν έχουν πραγματικά αξία για την επιχείρησή σας. Για παράδειγμα:

  • Σεισμός: Καλύπτεστε για ζημιές που θα οφείλονται άμεσα σε σεισμό ή και πυρκαγιά ή tsunami ή και καθίζηση/ κατολίσθηση ως επακόλουθο του σεισμού. Tο ασφάλιστρο για την κάλυψη σεισμού είναι ενιαίο για όλες τις περιοχές της Ελλάδος
  • Κλοπή/ Ληστεία

Μπορείτε επίσης, να επιλέξετε :

  • Διαφορετικά υπό-όρια κάλυψης σε κάποιες καλύψεις όπως π.χ. στο Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και στην Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων
  • Διαφορετικά ποσά συμμετοχής σε κάποιες άλλες όπως π.χ. στην Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα, στο Xιόνι – Χαλάζι – Παγετό και στη Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων ή/και Sprinklers

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε το απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης της επιχείρησής σας με βάση τις ανάγκες σας και διαμορφώνετε ένα ασφάλιστρο στα μέτρα σας.