Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την εισαγωγή μου στο νοσοκομείο;

Για έκτακτα περιστατικά παρακαλούμε ενημερώστε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας της Generali για την ενεργοποίηση της κάλυψής σας.

Εάν πρόκειται για προγραμματισμένη νοσηλεία μπορείτε είτε να κάνετε αναγγελία τη νοσηλεία σας τηλεφωνικά ή μέσα από το MyGenerali, ή να λάβετε προέγκριση νοσηλείας αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του MyGenerali.

Κατά την άφιξή σας στο νοσοκομείο, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμο το ΑΜΚΑ και την ταυτότητά σας καθώς και να ενημερώσετε για τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας και την ασφαλιστική σας εταιρία.