Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα GP1, GP2, GP3;

Μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι από 18 ετών έως 70 ετών. Καλύπτονται και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος του ασφαλισμένου ηλικίας έως 70 ετών και τα παιδιά από 14 ημερών έως 19 ετών ή έως 25 ετών εφ’ όσον σπουδάζουν και είναι άγαμα και εξαρτώνται αποκλειστικά από τον υπάλληλο για την συντήρησή τους. Για την ένταξη υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση και η έγκριση από την εταιρία του ερωτηματολογίου υγείας.