Ποιες κατηγορίες περιουσίας ασφαλίζονται μέσω των δύο προγραμμάτων;

Με τα προγράμματα Business Dynamic & Business Sense ασφαλίζονται:

  • το κτίριο της επιχείρησης/ ή και οι ενσωματωμένες βελτιώσεις
  • το περιεχόμενο (δηλ. εμπορεύματα και πάγιος εξοπλισμός)
  • τα αντικείμενα που είναι σταθερά προσαρμοσμένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (τέντες, πινακίδες κ.λπ.)
  • τα εξωτερικά του βοηθητικά κτίσματα (αποθήκες, μάντρες κ.λπ.)
  • τα κινητά αντικείμενα που βρίσκονται ή εκτίθενται (κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας της επιχείρησης) έξω από τις κλειστές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα