Ποιες είναι οι διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσω και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται, ώστε να ταξιδέψω στο εξωτερικό;

Για να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας στο εξωτερικό χρειάζεται:

 • Να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου στη Generali και
 • Να ενημερωθεί η Generali ή ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος, λίγες μέρες πριν, για τον προορισμό σας
  και τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να σας χορηγηθεί Πράσινη Κάρτα.
 • Με την έκδοση της Πράσινης Κάρτας καλύπτεστε για Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, για ταξίδι στο εξωτερικό, όχι μόνο
  στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου ισχύει το σύστημα
  Πράσινων Καρτών.
 • Επιπροσθέτως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για ταξίδι στη Γερμανία ισχύει το μέτρο των Περιβαλλοντικών Ζωνών, όπου οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική πλακέτα μικροσωματιδίων*.
 • Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα θα πρέπει να καταγράψετε τον αριθμό κυκλοφορίας, την μάρκα και τον τύπο του άλλου/των άλλων οχήματος/ων, το όνομα του ιδιοκτήτη και κυρίως οδηγού και οπωσδήποτε να ειδοποιήσετε την Αστυνομία για να καταγράψει το συμβάν. Στη συνέχεια, επικοινωνείτε με τη Generali Hellas ή τη Φροντίδα Ατυχήματος.

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πλακέτες μικροσωματιδίων, απευθυνθείτε
στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub- plakette/feinstaubplakette_ausland/england

http://www.bmub.bund.de/service/buergerforum/haeufige-fragen- faq/