Ποιες ηλικίες αφορά το πρόγραμμα FLY Away;

Ηλικίες από ενός (1) έτους συμπληρωμένου έως και 64 ετών κατά την ημερομηνία σύναψης της ασφάλισης.