Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν μπορούν να ασφαλιστούν με τα προγράμματα GP;

Από την έκδοση προσφοράς εξαιρούνται:

  • Ήδη ασφαλισμένες ομάδες (όχι μεταφερόμενα ομαδικά συμβόλαια)
  • Επικίνδυνα επαγγέλματα
  • Σώματα ασφαλείας
  • Αθλητικές ομάδες & ενώσεις
  • Σύλλογοι ή Σωματεία (εθελοντικά προγράμματα)