Ποια δικαιολογητικά/έγγραφα χρειάζεται η Generali για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;

Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ασφάλισης.