Ποια δικαιολογητικά / έγγραφα χρειάζεται η Generali για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;

  • Άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα κυρίως οδηγού
  • Tιμολόγιο αγοράς (για καινούργιο αυτοκίνητο)
  • Συμπληρωμένη ηλεκτρονική προσφορά ασφάλισης, με τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου και του κυρίως οδηγού