Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Δήλωση ατυχήματος ή ασθενείας.
  • Πρωτότυπα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πρωτότυπα τιμολόγια των ειδικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επέμβαση.
  • Εξοφλητικές αποδείξεις και κουπόνια φαρμάκων που χρεώθηκαν στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου.
  • Εξιτήριο του Νοσοκομείου.

Επιπλέον δικαιολογητικά που ανάλογα το περιστατικό μπορεί να ζητηθούν:

  • Ενημερωτικό σημείωμα του Νοσοκομείου (για νοσηλεία σε κρατικό Νοσοκομείο).
  • Επίσημες μεταφράσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών (για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Εξωτερικού).
  • Ιατρικό ιστορικό της νοσηλείας.
  • Πρωτότυπο βιβλιάριο Υγείας.