Μπορώ να ασφαλίσω το προσωπικό της επιχείρησής μου για περίπτωση ατυχήματος; Είναι σημαντικό να νιώθουν ότι η επιχείρηση τους σκέφτεται και να νιώθουν ασφαλείς.

Φυσικά. Ένας άξονας του Business Dynamic Plus είναι η Ασφάλιση Προσωπικού που σας δίνει τη δυνατότητα εφόσον το επιλέξετε, να ασφαλίσετε το προσωπικό σας για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός ή εκτός της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται έξοδα για τη νοσηλεία και την παροχή Πρώτων Βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου λόγω Έκτακτου- Επείγοντος Περιστατικού μετά από ατύχημα καθώς και η οικονομική στήριξη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή και θανάτου από ατύχημα.