Με συμφέρει να έχω ποσόν ορισμένης συμμετοχής/απαλλαγής ανά περιστατικό;

Ναι, διότι ελαττώνει το ύψος των ασφαλίστρων. Το κυριότερο όφελος που έχει ο ασφαλισμένος από προγράμματα με συμμετοχή είναι σίγουρα το χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο, καθώς και οι χαμηλότερες ετήσιες αναπροσαρμογές του ασφαλίστρου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι με την ταυτόχρονη χρήση άλλου, κυρίως ή μη, Ασφαλιστικού Φορέα, σε περίπτωση αποζημίωσης, η συμμετοχή του ασφαλισμένου μηδενίζεται ή μειώνεται σε σχέση με το ποσό που έχει καταβάλλει ο άλλος φορέας. Έτσι, ουσιαστικά, ο ασφαλισμένος εκταμιεύει από μηδενικό έως πολύ μικρό ποσό για τα έξοδα της νοσηλείας του.