Με ποιο τρόπο μπορώ να αποκαταστήσω τη ζημιά του αυτοκινήτου μου χωρίς να πληρώσω;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα συνεργαζόμενα συνεργεία, που συνεργάζονται μαζί μας και να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας εύκολα και γρήγορα χωρίς να εκταμιεύσετε χρήματα.

Δεν θα καταβάλετε οποιοδήποτε χρηματικό  ποσό, παρά μόνο τη συμφωνημένη απαλλαγή της κάλυψης, εάν υπάρχει. Η αποκατάσταση των ζημιών πραγματοποιείται σε συνεννόηση της Generali με το Συνεργαζόμενο Συνεργείο της επιλογής σας.