Κάθε πότε γίνεται η πληρωμή του ομαδικού ασφαλιστηρίου GP;

Ο τρόπος πληρωμής στα πακέτα GP είναι εξάμηνος ή ετήσιος μόνο.