Καλύπτονται τα εξαρτήματα ή αξεσουάρ του ποδηλάτου μου από κλοπή;

Δεν καλύπτονται. Το ασφαλιστήριό σας καλύπτει μόνο Ολική Κλοπή του ποδηλάτου σας.