Καλύπτεται οποιοσδήποτε οδηγεί το ποδήλατο με τη συγκατάθεσή μου;

Καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο ο Ασφαλισμένος, δηλαδή το πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως οδηγός του ασφαλισμένου ποδηλάτου.