Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του σκάφους μου;

Σύμφωνα με το νόμο 2743/99 του ελληνικού κράτους, όλοι οι κάτοχοι σκαφών πρέπει να τα ασφαλίσουν για αστική ευθύνη.