Είναι τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων Business Dynamic & το Business Sense κατάλληλα για εμένα;

Τα προγράμματα αυτά της Generali έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής ασφαλισμένης αξίας μέχρι €1.000.000.00 παρέχοντας αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας.

Με τα προγράμματα Business Dynamic & Business Sense μπορούν να ασφαλιστούν καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης ή και άλλες παρεμφερείς επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και γραφεία, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, πανσιόν, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, παρέχοντας αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα Business Dynamic & Business Sense μπορούν να διατεθούν σε:

  • Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την ασφαλισμένη επιχείρηση.
  • Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το μισθώνουν σε τρίτους (εκμισθωτές).
  • Ενοικιαστές / Μισθωτές εμπορικού ακινήτου που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν μόνο τις βελτιώσεις της οικοδομής και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους.