Η επιχείρησή μου μπορεί να καλυφθεί από σεισμό;

Ναι, Στα προγράμματα Business Dynamic & Business Sense μπορείτε να επιλέξετε την προαιρετική κάλυψη του σεισμού για να καλυφθείτε για ζημιές που θα οφείλονται άμεσα σε σεισμό ή και πυρκαγιά ή tsunami ή και καθίζηση/ κατολίσθηση ως επακόλουθο του σεισμού. Tο ασφάλιστρο για την κάλυψη σεισμού είναι ενιαίο για όλες τις περιοχές της Ελλάδος.