Γιατί προβαίνει η Διοργανώτρια Εταιρεία στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό γνωρίζει και αποδέχεται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού της Εταιρείας και για την παραλαβή των δώρων του σε περίπτωση επιτυχίας στο Διαγωνισμό. H επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμόρφωση της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους όρους του Διαγωνισμού.