Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Εταιρεία αυτές τις πληροφορίες;

Μετά λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, των νικητών και των επιλαχόντων του Διαγωνισμού που ελήφθησαν στο πλαίσιο αυτού διαγράφονται.