Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Εταιρεία αυτές τις πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα κρατήσει τις σχετικές πληροφορίες μέχρι να της ζητηθεί από τον χρήστη η διαγραφή τους ή η παραμετροποίησή τους.