Για ποια αξία μπορώ να ασφαλίσω την περιουσία και τα εμπορεύματα της επιχείρησής μου;

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής με καινούργια υλικά ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών (για το κτίριο και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια (για το περιεχόμενο και τον πάγιο εξοπλισμό). Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων, η ασφαλισμένη αξία είναι η ακριβής αξία κόστους αγοράς του εμπορεύματος σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς.