Ποιες λύσεις προσφέρει η Generali για την Υγεία;

Οι βασικές ασφαλίσεις που σας προσφέρει η Generali είναι οι:

  • Aσφαλίσεις πρωτοβάθμιας (Health Keeper) και δευτεροβάθμιας (Medical Safety, Medical Prime) περίθαλψης.
  • Οικογενειακά Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας