Είμαι κάτοχος Mediσυν 3. Πού μπορώ να βρω τον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που ισχύει για το πρόγραμμα μου;

Πατήστε εδώ για να δείτε τον σχετικό πίνακα