Έχω ήδη καταβάλλει τα ασφάλιστρα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Χάνω την επιδότηση;

Ακόμα και εάν έχετε ήδη καταβάλλει τα ασφάλιστρα σας, μπορείτε να επωφεληθείτε της επιδότησης, εφόσον πληροίτε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να  συμπληρώσετε την φόρμα που ακολουθεί και εφόσον εγκριθεί το αίτημά σας, το ποσό της επιδότησης θα συμψηφιστεί στα ασφάλιστρα της αμέσως επόμενης ανανέωσης του ασφαλιστηρίου σας.