Χρειάζεται να γίνουν ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να μπορέσω να αποκτήσω το Οικοσύστημα Υγείας Life On ή κάποιο άλλο πρόγραμμα;

Δεν είναι πάντα υποχρεωτική η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Ενδεικτικά, ανάλογα την ηλικία του κάθε υποψήφιου προς ασφάλιση ή από τις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο υγείας, η εταιρία μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια προασφαλιστικών ιατρικών εξετάσεων.