Μπορώ να κάνω τροποποιήσεις σε ένα πρόγραμμα GP ή να χωρίσω τους εργαζόμενους σε κατηγορίες;

Τα όρια και οι καλύψεις των τριών GP δεν δύναται να διαφοροποιηθούν. Η επιλογή πακέτου είναι κοινή για όλη την ασφαλιζόμενη ομάδα. Δεν μπορεί με άλλα λόγια στο ίδιο συμβόλαιο να υπάρξουν κατηγορίες ασφαλισμένων για τις οποίες θα ισχύει διαφορετικό πακέτο.