Αν προσθέσω στο όχημά μου ρυμουλκούμενο όχημα ή κοτσαδόρο, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνω;

Να το δηλώσετε στο Υπουργείο Μεταφορών για να εκδοθεί η σχετική άδεια, την οποία πρέπει στη συνέχεια να προσκομίσετε στην Generali για να συμπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο σας.