Αν η ομάδα μου είναι μεγαλύτερη από 30 άτομα;

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ομαδικό πρόγραμμα με ελεύθερη επιλογή καλύψεων και να έχετε επίσης πρόσβαση στις υπηρεσίες GPS και Ε-Services της Generali. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή με ένα ασφαλιστικό γραφείο Generali για περισσότερες πληροφορίες και για να συζητήσετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας.