Άλλαξα αυτοκίνητο. Ποια είναι η διαδικασία ασφάλισης του νέου μου αυτοκινήτου με αντικατάσταση του παλιού;

Θα πρέπει να:

  • Υποβάλετε νέα αίτηση ασφάλισης
  • Προσκομίσετε στην Generali τη νέα άδεια κυκλοφορίας
  • Προσκομίσετε στην Generali το τιμολόγιο αγοράς
  • Υποβάλετε γραπτό αίτημα για την ακύρωση του ασφαλιστηρίου του παλιού σας αυτοκινήτου