Μεταβίβασα το όχημά μου. Τί ενέργειες πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να ενημερώσετε την Generali, για οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία του οχήματός σας.