Υποβολή Παραπόνων

Στην Generali εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και επιδιώκουμε την άριστη συνεργασία μας, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα ερωτήματα και σε τυχόν παρατηρήσεις σας. Παρά την προσπάθειά μας αυτή, ενδεχομένως να έχετε κάποιο παράπονο για το οποίο θέλετε να επιστήσετε την προσοχή μας. Το Τμήμα Παραπόνων είναι πάντα στη διάθεσή σας για  να λάβει τις παρατηρήσεις σας, να ασχοληθεί με κάθε μία περίπτωση προσωπικά και να σας απαντήσει έγκυρα και υπεύθυνα. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διαχειριστούμε τα θέματα που σας αφορούν με ακεραιότητα και προσήλωση.

Οδηγίες για την Υποβολή Παραπόνων:

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Παραπόνου, που θα βρείτε στη συνέχεια της σελίδας
 • Μέσω e-mail στο complaints@generali.gr (παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας, μέσα στο μήνυμά σας)
 • Ή ταχυδρομικώς, προς το:
  Τμήμα Αιτιάσεων,
  Generali Hellas Α.Α.Ε.,
  Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40,
  11745 Αθήνα

Εντός 50 ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος ή παραπόνου σας, θα σας αποστείλουμε έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση. Εάν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση, εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που η απάντηση της Εταιρίας δεν ικανοποιεί ή καλύπτει το παράπονο ή θέμα που σας αφορά, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές (ενδεικτικά):

 • Τράπεζα της Ελλάδος
  Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
  Ελευθερίου Βενιζέλου 21,
  102 50 Αθήνα
  Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223
  Fax: 210 3205437-8

 

 • Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
  Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
  Tηλ.: 1520
  Fax: 210 3843549

 

 • Συνήγορος του Καταναλωτή
  Λεωφ. Αλεξάνδρας 144,
  114 71, Αθήνα
  Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
  Fax: 210 6460414

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνου/αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Φόρμα υποβολής παραπόνων

  Τα Στοιχεία σας

  Όνομα *

  Πόλη/Περιοχή *

  Τηλέφωνο *

  Email *

  ΑΦΜ *

  Αριθμός Ασφαλιστηρίου

  Το Παράπονο σας

  Θέμα *

  Παρακαλούμε να περιγράψετε αναλυτικά κάθε γεγονός που αφορά στο παράπονό σας, τις ημερομηνίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων προσώπων.

  Δηλώνω ότι συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Generali Hellas AAE για τον σκοπό διαχείρισης της παρούσας διαμαρτυρίας μου.

  Κωδικός Captcha *
  captcha