Υποβολή Παραπόνων

Στην Generali έχουμε στόχο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ανώτατου επιπέδου στους ασφαλισμένους μας. Προκειμένου δε να ασχοληθούμε με κάθε πρόβλημα ή παράπονό σας σχετικά με ασφαλιστήρια και υπηρεσίες που σας παρέχουμε, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου/αιτίασης, ώστε η αποτελεσματική διαδικασία έγκαιρης και έγκυρης διερεύνησης και επίλυσης αυτών να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών μας, αλλά και τρίτων που έχουν συναλλαγές με εμάς.

Οδηγίες για την Υποβολή Παραπόνων:

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Παραπόνου, που θα βρείτε στη συνέχεια της σελίδας.
 • Μέσω e-mail στο complaints@generali.gr (παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας, μέσα στο μήνυμά σας).
 • Ή ταχυδρομικώς, προς το:
  Τμήμα Αιτιάσεων,
  Generali Hellas Α.Α.Ε.,
  Ηλία Ηλιού 35-37,
  117 43 Αθήνα

Με την παραλαβή του παραπόνου σας το Τμήμα Αιτιάσεων θα σας επιβεβαιώσει άμεσα την παραλαβή, με γνωστοποίηση του αρμόδιου εκπροσώπου μας, ο οποίος εάν είναι αναγκαίο θα επικοινωνήσει και μαζί σας για κάθε διευκρίνιση, ώστε να λάβετε – σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος – την απάντηση της Εταιρίας το αργότερο εντός πενήντα (50) ημερών.

Το Τμήμα Αιτιάσεων διασφαλίζει την αντιμετώπιση του παραπόνου σας με δίκαιο και ταχύ τρόπο, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας, που απορρέουν από την μεταξύ μας συναλλαγή.

Σε περίπτωση που η απάντηση της Εταιρίας δεν σας ικανοποιήσει ή το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές για εξωδικαστική λύση όπως, ενδεικτικά, στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης, στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνου/αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Φόρμα υποβολής παραπόνων

  Τα Στοιχεία σας

  Όνομα *

  Πόλη/Περιοχή *

  Τηλέφωνο *

  Email *

  ΑΦΜ *

  Αριθμός Ασφαλιστηρίου

  Το Παράπονο σας

  Θέμα *

  Παρακαλούμε να περιγράψετε αναλυτικά κάθε γεγονός που αφορά στο παράπονό σας, τις ημερομηνίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων προσώπων.

  Δηλώνω ότι συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Generali Hellas AAE για τον σκοπό διαχείρισης της παρούσας διαμαρτυρίας μου.

  Κωδικός Captcha *
  captcha