Ταξιδιωτική Ασφάλεια - Συχνές Ερωτήσεις

Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την ταξιδιωτική ασφάλιση της Generali. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή απευθείας με την εταιρία.

Ποια δικαιολογητικά/έγγραφα χρειάζεται η Generali για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;

Την πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ασφάλισης.

Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές ισχύει η ασφάλιση με το πρόγραμμα Fly Away;

Έχει παγκόσμια κάλυψη.

Ποιες ηλικίες αφορά το πρόγραμμα FLY Away;

Ηλικίες από ενός (1) έτους συμπληρωμένου έως και 64 ετών κατά την ημερομηνία σύναψης της ασφάλισης.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Fly Away;

  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Πωλητές κάθε είδους
  • Εταιρίες που ενδιαφέρονται για τη μεμονωμένη ασφάλιση των στελεχών τους
  • Όσους ταξιδεύουν πολύ συχνά