ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΥΓΕΙΑ

Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα υγείας της Generali. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή απευθείας με την εταιρία.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα υγείας

Με συμφέρει να έχω ποσόν ορισμένης συμμετοχής/απαλλαγής ανά περιστατικό;

Ναι, διότι ελαττώνει το ύψος των ασφαλίστρων. Το κυριότερο όφελος που έχει ο ασφαλισμένος από προγράμματα με συμμετοχή είναι σίγουρα το χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο, καθώς και οι χαμηλότερες ετήσιες αναπροσαρμογές του ασφαλίστρου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι με την ταυτόχρονη χρήση άλλου, κυρίως ή μη, Ασφαλιστικού Φορέα, σε περίπτωση αποζημίωσης, η συμμετοχή του ασφαλισμένου μηδενίζεται ή μειώνεται σε σχέση με το ποσό που έχει καταβάλλει ο άλλος φορέας. Έτσι, ουσιαστικά, ο ασφαλισμένος εκταμιεύει από μηδενικό έως πολύ μικρό ποσό για τα έξοδα της νοσηλείας του.

Πώς μπορώ να συνδυάσω το νοσοκομειακό μου πρόγραμμα, με τις παροχές του ασφαλιστικού μου φορέα; Ποια τα οφέλη;

Μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονη χρήση του ασφαλιστικού σας φορέα. Με αυτό τον τρόπο θα επωφεληθείτε από τη μη χρήση ποσού απαλλαγής (εάν υφίσταται απαλλαγή), την καταβολή bonus «καλής χρήσης», και, μακροπρόθεσμα, από τη μείωση του ποσοστού αναπροσαρμογής ασφαλίστρων.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Δήλωση ατυχήματος ή ασθενείας.
 • Πρωτότυπα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πρωτότυπα τιμολόγια των ειδικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επέμβαση.
 • Εξοφλητικές αποδείξεις και κουπόνια φαρμάκων που χρεώθηκαν στο τιμολόγιο του Νοσοκομείου.
 • Εξιτήριο του Νοσοκομείου.

Επιπλέον δικαιολογητικά που ανάλογα το περιστατικό μπορεί να ζητηθούν:

 • Ενημερωτικό σημείωμα του Νοσοκομείου (για νοσηλεία σε κρατικό Νοσοκομείο).
 • Επίσημες μεταφράσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών (για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Εξωτερικού).
 • Ιατρικό ιστορικό της νοσηλείας.
 • Πρωτότυπο βιβλιάριο Υγείας.

Τι πρέπει να κάνω αν χρειαστεί να εισαχθώ σε νοσοκομείο;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali (18112 ή 210 8096100), προκειμένου να ενημερώσετε για την εισαγωγή σας, αν πρόκειται για προγραμματισμένη επέμβαση, και να ενημερωθείτε για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Στην ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου υπάρχει και διαφοροποίηση του τρόπου εξόφλησης της νοσηλείας.

Σε περίπτωση που σας συμβεί ένα έκτακτο περιστατικό, που χρήζει νοσηλείας, το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο θα σας ενημερώσει για το ποιό συμβεβλημένο νοσοκομείο βρίσκεται κοντά σας, ώστε να το επισκεφθείτε.

Σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την Κάρτα Ασφάλισης Generali.

Με ποιους τρόπους μπορώ να κανονίσω ραντεβού για ιατρική εξέταση;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali (18112 ή 210 8096100), προκειμένου να οριστεί ραντεβού με συμβεβλημένο ιατρό, της ανάλογης ειδικότητας. Κατά την επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο θα πρέπει να γνωστοποιείτε το αριθμό που αναγράφεται στην ειδική Κάρτα Ασφάλισης.

Τι πρέπει να κάνω αν χρειαστεί να κάνω διαγνωστικές εξετάσεις;

Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali (18112 ή 210 8096100), προκειμένου να οριστεί ραντεβού σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο.

Πώς μπορώ να αποζημιωθώ σε περίπτωση νοσηλείας μου;

Στην περίπτωση που η νοσηλεία γίνεται σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του ασφαλισμένου στη διαδικασία αποζημίωσης (εκτός του ποσού συμμετοχής). Στην περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο ολόκληρο το κόστος νοσηλείας και κατόπιν γίνεται απολογιστική εξόφληση του ασφαλισμένου.

Τι διαφορά έχει ένα Νοσοκομειακό από ένα Εξωνοσοκομειακό Πρόγραμμα Generali;

Το νοσοκομειακό πρόγραμμα καλύπτει επιπλέον – πέρα από ανάγκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης –  και ανάγκες που σχετίζονται με την εισαγωγή σε νοσοκομείο και όλη τη διαδικασία νοσηλείας. Για παράδειγμα:

 • Αμοιβή Αναισθησιολόγου
 • Αμοιβή Χειρουργού
 • Έξοδα δωματίου νοσηλείας
 • Προχειρουργικές και μεταχειρουργικές δαπάνες

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Nοσοκομεικά προγράμματα της Generali, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «Ιδιώτες», στην υποενότητα «Υγεία».

Τι καλύπτει, σε γενικές γραμμές, ένα Εξωνοσοκομειακό Πρόγραμμα Ασφάλισης Generali;

Τα εξωνοσοκομειακά προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών υγείας, που δεν σχετίζονται με νοσηλεία / παραμονή σε νοσοκομείο, όπως:

 • Ιατρικές Επισκέψεις
 • Ιατρικές Πράξεις
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Γενικούς προληπτικούς ελέγχους
 • Εξειδικευμένους προληπτικούς ελέγχους

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Eξωνοσοκομεικά προγράμματα της Generali, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «Ιδιώτες», στην υποενότητα «Υγεία».

Χρειάζεται να γίνουν ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να γίνω δεκτός σε ένα πρόγραμμα;

Όχι, απαραιτήτως. Αναλόγως του προφίλ του υποψηφίου προς ασφάλιση, καθώς και του επιλεγμένου προγράμματος, η εταιρία μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια προασφαλιστικών εξετάσεων.

Είμαι παντρεμένος/η με ή χωρίς παιδιά. Γιατί με συμφέρει να προτιμήσω ένα από τα προγράμματα Family;

H σειρά Family, αποτελεί μια πραγματικά έξυπνη λύση καθώς με ένα συμβόλαιο, ενιαίους ξεκάθαρους όρους και ενιαίο ασφάλιστρο, καλύπτονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο σας βοηθά να κάνετε καλύτερη οργάνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού και να μειώσετε το κόστος των ασφαλίστρων σας.

Ποιες λύσεις προσφέρει η Generali για την Υγεία;

Οι βασικές ασφαλίσεις που σας προσφέρει η Generali είναι οι:

 • Aσφαλίσεις πρωτοβάθμιας (Health Keeper) και δευτεροβάθμιας (Medical Safety, Medical Prime) περίθαλψης.
 • Οικογενειακά Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

captcha

Συμπληρώστε το όνομά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπος της Generali θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.