Ασφάλιση Επιχειρήσεων - Συχνές Ερωτήσεις

εικόνα από το header της σελίδας συχνές ερωτήσεις για ασφαλίσεις επιχειρήσεων

Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων και τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή απευθείας με την εταιρία.

Business Dynamic Plus

Σε ποιους απευθύνεται το Business Dynamic Plus;

Το πρόγραμμα Business Dynamic Plus έχει σχεδιαστεί για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις καθώς και για επιχειρήσεις με ενυπόθηκα δάνεια ώστε να απολαμβάνουν ολοκληρωμένη προστασία και ευελιξία καλύψεων.  Προσφέρει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας.

Με το πρόγραμμα μπορούν να ασφαλιστούν: γραφεία, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταστήματα λιανικής πώλησης, εστιατόρια, καφέ, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια κ.α. παρέχοντας αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είναι για εσάς, εάν είστε:

 • Ιδιοκτήτης εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιείται ο ίδιος για την ασφαλισμένη επιχείρηση
 • Ιδιοκτήτης εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το μισθώνεται σε τρίτους (εκμισθωτής)
 • Ενοικιαστής/ Μισθωτής εμπορικού ακινήτου και ενδιαφέρεστε να ασφαλίσετε μόνο τις βελτιώσεις της οικοδομής και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας

Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ασφάλιση της επιχείρησής μου;

Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να τηρούν τα απαιτούμενα νόμιμα μέσα πυροπροστασίας. Εάν εσείς επιθυμείτε να προσθέσετε και την κάλυψη της κλοπής τότε ανάλογα με το είδος της επιχείρησης σας θα πρέπει να διαθέτετε και κάποια επιπλέον μέτρα, όπως κλειδαριές ασφαλείας & ρολά ασφαλείας ή κλειδαριές ασφαλείας & σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων.

Ποιες κατηγορίες περιουσίας ασφαλίζονται;

Με το πρόγραμμα Business Dynamic Plus ασφαλίζονται:

 • Η κτηριακή εγκατάσταση και οι βελτιώσεις της
 • Οι βοηθητικοί χώροι της επιχείρησής όπως κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πισίνες, επιγραφές κ.λπ.
 • Το περιεχόμενο, όπως ο πάγιος εξοπλισμός, τα μηχανήματα, οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα

Ανάλογα με το τι από τα παραπάνω διαθέτετε, διαμορφώνετε αντίστοιχα και το πρόγραμμα ασφάλισής σας. Καλύπτετε επομένως, στοχευμένα, τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

Για ποια αξία μπορώ να ασφαλίσω την περιουσία και τα εμπορεύματα της επιχείρησής μου;

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής με καινούργια υλικά ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών (για το κτίριο και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια (για το περιεχόμενο και τον πάγιο εξοπλισμό). Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων, η ασφαλισμένη αξία είναι η ακριβής αξία κόστους αγοράς του εμπορεύματος σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς.

Μπορώ να ασφαλίσω το φωτοβολταϊκό μου σύστημα;

Φυσικά και μπορείτε! Με το Business Dynamic Plus, έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε όλα τα επιμέρους στοιχεία της επιχείρησής σας από κάθε ασφαλισμένο κίνδυνο, εφόσον το δηλώσετε και το συμπεριλάβετε στην αξία της ασφαλισμένης επιχείρησης. Επίσης, η Generali σας προσφέρει επίδομα απώλειας εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής παροχής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, εξαιτίας ασφαλισμένου κινδύνου.

Μπορώ να ασφαλίσω το προσωπικό της επιχείρησής μου για περίπτωση ατυχήματος; Είναι σημαντικό να νιώθουν ότι η επιχείρηση τους σκέφτεται και να νιώθουν ασφαλείς.

Φυσικά. Ένας άξονας του Business Dynamic Plus είναι η Ασφάλιση Προσωπικού που σας δίνει τη δυνατότητα εφόσον το επιλέξετε, να ασφαλίσετε το προσωπικό σας για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός ή εκτός της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται έξοδα για τη νοσηλεία και την παροχή Πρώτων Βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου λόγω Έκτακτου- Επείγοντος Περιστατικού μετά από ατύχημα καθώς και η οικονομική στήριξη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή και θανάτου από ατύχημα.

Σε περίπτωση ατυχήματος πελάτη μου ή υπαλλήλου μου, μέσα στο χώρο της επιχείρησής μου, από υπαιτιότητά μου, η Generali μπορεί να μου προσφέρει κάλυψη για τα ποσά που τυχόν θα πρέπει να καταβάλλω ως αποζημίωση;

Βεβαίως. Στο Business Dynamic Plus έχετε τη δυνατότητα κάλυψης αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει:

 • Γενική Αστική Ευθύνη, ώστε να καλύπτει την ευθύνη σας έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζημιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή σε παράλειψή σας από τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησής σας
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη, που σας καλύπτει την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης προς το προσωπικό σας σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου, κατά τη διάρκεια εργασίας τους

Μπορείτε να επιλέξετε δύο διαφορετικά επίπεδα ορίων ευθύνης, ώστε να αισθάνεστε ασφαλής για τα χρηματικά ποσά που ως αστικά υπεύθυνος, ενδεχομένως, κληθείτε να καταβάλλετε αποζημίωση ως αποζημίωση βάσει του νόμου.

Σε περίπτωση που η ζημιά αφορά απώλεια χρημάτων τι προβλέπεται από το πρόγραμμα;

Οι οικονομικές συναλλαγές αποτελούν την καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης. Για να αισθάνεστε σίγουροι για την επόμενη ημέρα, σας καλύπτουμε απώλεια χρημάτων, επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών που οφείλονται σε:

 • Κλοπή/ Ληστεία Χρημάτων από το Χρηματοκιβώτιο και το Ταμείο
 • Ληστεία κατά τη μεταφορά τους

Τι προβλέπεται αν η ασφαλισμένη επιχείρησή δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ζημιάς;

Με το Business Dynamic Plus, η Generali σας καταβάλλει ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα που η ασφαλισμένη επιχείρησή σας παραμένει εκτός λειτουργίας, μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία εναλλακτικά ποσά ημερήσιου επιδόματος, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Business Dynamic Plus;

Ένας βασικός πυρήνας καλύψεων, ώστε να σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση που να σας κάνει να αισθάνεστε ασφαλείς από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να συμβούν. Έχετε τη δυνατότητα :

Nα προσθέσετε συμπληρωματικές καλύψεις αν έχουν πραγματικά αξία για την επιχείρησή σας. Για παράδειγμα:

 • Σεισμός: Καλύπτεστε για ζημιές που θα οφείλονται άμεσα σε σεισμό ή και πυρκαγιά ή tsunami ή και καθίζηση/ κατολίσθηση ως επακόλουθο του σεισμού. Tο ασφάλιστρο για την κάλυψη σεισμού είναι ενιαίο για όλες τις περιοχές της Ελλάδος
 • Κλοπή/ Ληστεία

Μπορείτε επίσης, να επιλέξετε :

 • Διαφορετικά υπό-όρια κάλυψης σε κάποιες καλύψεις όπως π.χ. στο Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και στην Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων
 • Διαφορετικά ποσά συμμετοχής σε κάποιες άλλες όπως π.χ. στην Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα, στο Xιόνι – Χαλάζι – Παγετό και στη Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων ή/και Sprinklers

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε το απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης της επιχείρησής σας με βάση τις ανάγκες σας και διαμορφώνετε ένα ασφάλιστρο στα μέτρα σας. 

Ομαδικα

Το GPS έχει και κάποιες έξτρα παροχές;

Ναι. Το GPS, πέρα από την εύκολη διαχείριση του ασφαλιστηρίου και την πρόσβαση σε πληροφορίες, σας παρέχει διάφορες προσφορές και εκπτώσεις όπως:

 • Δωρεάν Checkup σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία
 • Προνομιακές τιμές σε διαγνωστικά κέντρα
 • Προνομιακές τιμές σε δίκτυο φυσιοθεραπευτών
 • Ειδικές τιμές από εξειδικευμένα κέντρα για κατ’ οίκον νοσηλεία
 • Εκπτώσεις σε καταστήματα οπτικών για αγορές γυαλιών ηλίου, οράσεως φακών επαφής κλπ.
 • Εκπτώσεις σε κέντρα αποκατάστασης
 • Εκπτώσεις για εξωσωματική γονιμοποίηση
 • Εκπτώσεις σε κέντρα κοσμητικής ιατρικής

Το GPS είναι μια υπηρεσία που προσφέρει μόνο η Generali;

Ναι. Είναι μια καινοτομία της Generali.

Το GPS δεν είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα, αλλά μια υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ασφαλισμένους στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα Generali.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο να διευκολύνει διαχειριστικά, αλλά και οικονομικά, τον κάθε εργαζόμενο ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του προγράμματος ασφάλισής του. Παρέχει εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και επίσης, εξασφαλίζει το καλύτερο κόστος για τον εργοδότη, αλλά και τους εργαζόμενους όταν καταβάλουν οι ίδιοι το κόστος.

Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν μπορούν να ασφαλιστούν με τα προγράμματα GP;

Από την έκδοση προσφοράς εξαιρούνται:

 • Ήδη ασφαλισμένες ομάδες (όχι μεταφερόμενα ομαδικά συμβόλαια)
 • Επικίνδυνα επαγγέλματα
 • Σώματα ασφαλείας
 • Αθλητικές ομάδες & ενώσεις
 • Σύλλογοι ή Σωματεία (εθελοντικά προγράμματα)

Κάθε πότε γίνεται η πληρωμή του ομαδικού ασφαλιστηρίου GP;

Ο τρόπος πληρωμής στα πακέτα GP είναι εξάμηνος ή ετήσιος μόνο.

Μπορώ να κάνω τροποποιήσεις σε ένα πρόγραμμα GP ή να χωρίσω τους εργαζόμενους σε κατηγορίες;

Τα όρια και οι καλύψεις των τριών GP δεν δύναται να διαφοροποιηθούν. Η επιλογή πακέτου είναι κοινή για όλη την ασφαλιζόμενη ομάδα. Δεν μπορεί με άλλα λόγια στο ίδιο συμβόλαιο να υπάρξουν κατηγορίες ασφαλισμένων για τις οποίες θα ισχύει διαφορετικό πακέτο.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα GP1, GP2, GP3;

Μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι από 18 ετών έως 70 ετών. Καλύπτονται και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος του ασφαλισμένου ηλικίας έως 70 ετών και τα παιδιά από 14 ημερών έως 19 ετών ή έως 25 ετών εφ’ όσον σπουδάζουν και είναι άγαμα και εξαρτώνται αποκλειστικά από τον υπάλληλο για την συντήρησή τους. Για την ένταξη υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση και η έγκριση από την εταιρία του ερωτηματολογίου υγείας.

Αν η ομάδα μου είναι μεγαλύτερη από 30 άτομα;

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ομαδικό πρόγραμμα με ελεύθερη επιλογή καλύψεων και να έχετε επίσης πρόσβαση στις υπηρεσίες GPS και Ε-Services της Generali. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή με ένα ασφαλιστικό γραφείο Generali για περισσότερες πληροφορίες και για να συζητήσετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Σε ποιους απευθύνονται τρία προτιμολογημένα πακέτα, GP1, GP2 και GP3;

Τα πακέτα απευθύνονται μόνο σε πρωτοασφαλιζόμενες ομάδες. Ως πρωτασφαλιζόμενη ομάδα μπορεί να θεωρηθεί και η ομάδα η οποία έχει διακόψει για τουλάχιστον ένα και πλέον έτος την Ομαδικής της Ασφάλιση. Minimum αριθμός (10) δέκα κυρίως ασφαλισμένοι με maximum τους (30) τριάντα κυρίως, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των εξαρτώμενων μελών. Εάν οι κυρίως ασφαλισμένοι είναι λιγότεροι από 10 άτομα π.χ. 9, τότε χρειάζονται υποχρεωτικά άλλα 6 εξαρτώμενα για να φτάσουμε τον αριθμό των 15. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση τα εξαρτώμενα μέλη δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τους κυρίως ασφαλισμένους. Οι κυρίως ασφαλισμένοι δεν δύναται να είναι λιγότεροι από 8. Μπορούν να ενταχθούν 2 ή και περισσότερες επιχειρήσεις μαζί υπό το ίδιο συμβόλαιο εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι κοινός και το αντικείμενο των επιχειρήσεων παρεμφερές π.χ. 2 εστιατόρια, 3 ζαχαροπλαστεία, 2 βιοτεχνίες ρούχων + 1 κατάστημα πώλησης των ρούχων.