Τι θα φέρει το μοντέλο των 3 πυλώνων ασφάλισης; | Generali
01.11.2019 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Τι θα φέρει το μοντέλο των 3 πυλώνων ασφάλισης;

Ο Chief Technical Manager της Generali, κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, τοποθετήθηκε στο Αφιέρωμα του Περιοδικού Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ (Τεύχος 68, σελ. 42 – 43), αναφορικά με τις επερχόμενες αλλαγές -που έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση- στο συνταξιοδοτικό μοντέλο. Ο κ. Βασιλόπουλος εξήγησε ότι ο βαθμός της συμμετοχής των ασφαλιστικών εταιριών στο νέο σύστημα εξαρτάται από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και τις επιδιώξεις της πολιτείας.

Τι θα φέρει το μοντέλο των 3 πυλώνων ασφάλισης;

 

Η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί με το βέλτιστο τρόπο η μελλοντική σύνταξη του νεοεισερχόμενου εργαζόμενου;

 

Η νέα κυβέρνηση εξετάζει, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών, αλλαγές για ένα νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης με κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα. Προκειμένου να γίνει ομαλή μετάβαση από το ισχύον σύστημα στην επόμενη ημέρα, θα απαιτηθούν ιδιαίτερες μελέτες και αναλύσεις. Στη χώρα μας το σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα είναι αναδιανεμητικού χαρακτήρα και βασίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών. Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο σύμφωνα με τους ιθύνοντες θα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας θα είναι κρατικός και διανεμητικού χαρακτήρα και θα διασφαλίζει την κύρια σύνταξη. Ο δεύτερος πυλώνας θα αφορά την επικουρική ασφάλιση και τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών, με εισφορές τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζόμενους. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας θα είναι προαιρετικός και θα βασίζεται στην ιδιωτική ασφάλιση.

 

Όπως πολύ ξεκάθαρα αλλά και με επιστημονικά δεδομένα έχει υποστηρίξει ο ελληνικός ασφαλιστικός κλάδος, ένα σύστημα τριών πυλώνων μπορεί να αποτελέσει τη λύση στο αδιέξοδο του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Το νέο σύστημα των τριών πυλώνων θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια, την ανταποδοτικότητα αλλά και τις επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό θα στηριχθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και κατά συνέπεια θα διασφαλιστεί η μελλοντική σύνταξη του νεοεισερχόμενου εργαζομένου. Επίσης, ο ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα ο νέος να επιλέγει το ύψος αλλά και το είδος της σύνταξης που θα λάβει στο μέλλον. Παράλληλα, θα πρέπει να μπορεί να έχει την ενεργή διαχείριση της σύνταξής του καθώς επίσης και να λαμβάνει κίνητρα από το κράτος (φορολογικά κ.λπ.) για να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

 

Ο κλάδος ιδιωτικής ασφάλισης έχει παρουσιάσει επανειλημμένα τις προτάσεις του και μπορεί να συμβάλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Σε τι βαθμό και με τι τρόπο θα μπορούσαν να συμμετάσχουν οι ασφαλιστικές στο δεύτερο πυλώνα ασφάλιση; Είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ο Κλάδος για να διεκδικήσει κεντρικό ρόλο στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση;

 

Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, όλα όμως εξαρτώνται από τις επιδιώξεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση. Οπωσδήποτε είναι θετικές οι κυβερνητικές εξαγγελίες ότι η νέα επικουρική ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική και ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στο χτίσιμο της σύνταξής του. Αρκεί να αναλογιστούμε, ότι σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ σε συνεργασία με άλλους φορείς, που παρουσιάστηκε σε ημερίδα της ΕΑΕΕ για το ασφαλιστικό, ο δεύτερος πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων αφορά σήμερα μόλις το 1% των συνολικών εισφορών.

 

Αν και η κυβερνητική πρόταση για τη μετάβαση σε ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα δεν έχει ακόμα σχηματοποιηθεί και εκκρεμούν ακόμη πολλά σημεία προς διευκρίνιση, ο ιδιωτικός κλάδος ασφάλισης μπορεί να συμβάλλει θετικά και στο δεύτερο πυλώνας ασφάλισης, την επικουρική – επαγγελματική σύνταξη.

 

Η Ιδιωτική Ασφάλιση εκσυγχρονίζεται για να ακολουθεί τις εξελίξεις της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το βαθμό ελευθερίας ως προς την επενδυτική στρατηγική του ασφαλισμένου που θα οριστεί, οι ασφαλιστικές εταιρίες θα μπορούσαν να αναλάβουν τη διαχείριση των λογαριασμών των ασφαλισμένων, είτε απευθείας οι ίδιες είτε μέσω της δημιουργίας ειδικών εταιριών, οι οποίες θα ελέγχονται από την εποπτική αρχή. Ο κλάδος διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις σε ό,τι αφορά την τήρηση των αυστηρών, ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων, γεγονός που αποτελεί εχέγγυο εμπιστοσύνης για τους ασφαλισμένους. Έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει νέες πρακτικές, όπως για παράδειγμα να εισάγει το πλαίσιο για προϊόντα τύπου PEPP (Pan-European Personal Pension Product) που επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να διαμορφώσει ο ίδιος το πρόγραμμα σύνταξής του, βάσει των αναγκών του, καταλήγοντας σε ένα πραγματικά ιδιωτικό ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι θα πρέπει να στοχεύουμε σε μία συνολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού με όρους κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

 

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Τεύχος 68, Σελίδες 42 -43, Οκτώβριος 2019, Αφιέρωμα Συντάξεις