Μια συνέντευξη στο Insurance World για την ταξιδιωτική ασφάλεια
28.04.2016 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Συνέντευξη στο Insurance World για την ταξιδιωτική ασφάλεια

Συνέντευξη στο Insurance World για την ταξιδιωτική ασφάλεια

Συνέντευξη στο περιοδικό “Insurance World”, τεύχος 68, Μάρτιος – Απρίλιος 2016
Η κα Ελένη Μάνου είναι Τεχνική Διευθύντρια Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής στην Generali, ενώ ο κ. Θάνος Τριανταφύλλου είναι Τεχνικός Διευθυντής Εταιρικών Ασφαλίσεων στην Generali

 

Ποιους κινδύνους καλύπτει η ταξιδιωτική ασφάλιση;

 

Η ταξιδιωτική ασφάλιση έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες όσων ταξιδεύουν συχνά κατά τη διάρκεια του χρόνου, ιδιώτες ή στελέχη επιχειρήσεων καθώς και εταιρείες που ενδιαφέρονται για την ασφάλιση των στελεχών τους. Οι βασικές καλύψεις της ατομικής ταξιδιωτικής ασφάλισης αφορούν:

α. στην πραγματοποίηση του ταξιδιού, καλύπτοντας τυχόν καθυστερήσεις, ακυρώσεις κ.λπ., β. στην ασφάλιση αποσκευών, γ. στην κάλυψη έκτακτων εξόδων υγείας που θα προκύψουν στον ασφαλισμένο λόγω ασθένειας ή ατυχήματος δ. κλοπή ταξιδιωτικών εγγράφων ε. περιπτώσεις αεροπειρατίας ή απαγωγής στ. αστική ευθύνη προς τρίτους ζ. προσωπικό ατύχημα του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

Συγκεκριμένα, η Generali καλύπτει όλους του παραπάνω κινδύνους με το το ατομικό πρόγραμμα Fly Away, το οποίο ασφαλίζει όλα τα ταξίδια που θα πραγματοποιήσει κανείς κατά τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας ευελιξία και απλοποιώντας τη διαδικασία ασφάλισης για τους ταξιδιώτες.  Kαλύπτει, μεταξύ άλλων, τα έξοδα της επιστροφής σε περίπτωση έκτακτης διακοπής του ταξιδιού, καθώς και τα έξοδα που έχει προκαταβάλει ο ασφαλισμένος για τις μέρες που ακυρώθηκαν και αποζημιώνει για ολική απώλεια ή καθυστερημένη άφιξη των αποσκευών. Επίσης, σε περίπτωση ατυχήματος, το Fly Away καλύπτει εξ ολοκλήρου έκτακτα έξοδα υγείας στο εξωτερικό, όπως νοσηλεία, χειρουργική επέμβαση καθώς και δαπάνες για υγειονομική μεταφορά στη χώρα μόνιμης διαμονής.

 

Εξίσου σημαντική είναι η κάλυψη και για πιο απλές περιπτώσεις, όπως η απώλεια εγγράφων (πράσινη κάρτα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, διεθνής άδεια οδήγησης, εισιτήρια ταξιδιού, αστυνομική ταυτότητα και δελτίο κράτησης ξενοδοχείου – voucher). Υπάρχουν, τέλος, οι εξειδικευμένες καλύψεις για σοβαρά περιστατικά, όπως είναι η απώλεια ζωής ή μόνιμης ανικανότητας, που εμποδίζει τον ασφαλισμένο από την άσκηση εργασίας εξαιτίας ατυχήματος, αλλά και η κάλυψη έκτακτων εξόδων, μέχρι και 200.000 ευρώ, από ατύχημα ή ασθένεια. Αποζημίωση καταβάλλεται και σε περιπτώσεις αεροπειρατίας και απαγωγής.

 

Κυρίως οι ασφαλίσεις αυτές γίνονται με ομαδικά ή με ατομικά συμβόλαια και τι διάρκεια έχουν; Είναι τυποποιημένη μορφή ασφάλισης ή υπάρχουν και tailormade προγράμματα;

 

Η ταξιδιωτική ασφάλιση προσφέρεται είτε μέσω ομαδικών είτε ατομικών συμβολαίων. Τα ομαδικά συμβόλαια συνάπτονται συνήθως από ταξιδιωτικά πρακτορεία και καλύπτουν τις ανάγκες group ταξιδιωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προφυλάξει τον καταναλωτή-ταξιδιώτη, έχει εκδώσει μία κοινοτική οδηγία, με την οποία οι διοργανωτές των ταξιδιών (tour operators) υποχρεούνται να ασφαλίζουν την αστική τους ευθύνη έναντι των ταξιδιωτών, δηλαδή αποζημιώσεις που ενδεχομένως θα χρειαστεί να καταβάλλουν στους πελάτες τους. Η κοινοτική οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΦΕΚ Α’ 225 (ΠΔ 339/1996). Εκεί ορίζονται οι tour operators, ο όρος οργανωμένο ταξίδι καθώς και οι υποχρεώσεις του tour operator έναντι του καταναλωτή/ ταξιδιώτη.

 

Οι διοργανωτές λοιπόν που υπάγονται στα παραπάνω κριτήρια, οφείλουν, να διατηρούν ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ευθύνης, το οποίο θα κληθεί να αποζημιώσει τους πελάτες τους, αντί αυτών, σε περιπτώσεις ατυχημάτων υπαιτιότητας αυτών. Για παράδειγμα, εάν οι πελάτες/ ταξιδιώτες έχουν προπληρώσει κάποιο ταξίδι και το ταξιδιωτικό γραφείο είτε κλείσει, είτε ακυρώσει το ταξίδι, θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στους πελάτες.

 

Ο διοργανωτής δε δεσμεύεται νομικά για την κάλυψη δαπανών προερχόμενων από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. καθυστερήσεις, βλάβες, ατυχήματα, κλοπές, ασθένειες, κ.λπ.). Για αυτές τις καλύψεις και για μια πιο ολοκληρωμένη ασφάλιση ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ένα ατομικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

 

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, τα ασφαλιστήρια των ταξιδιωτικών γραφείων καλύπτουν περιπτώσεις όπως: Σωματική βλάβη, Υλική ζημιά, Έξοδα επαναπατρισμού λόγω πτώχευσης του Tour Operator, Οικονομικές απώλειες, Αφερεγγυότητα λόγω πτώχευσης του Tour Operator. Tα όρια ευθύνης και οι απαλλαγές για τις παραπάνω καλύψεις δεν ορίζονται από το νόμο, έτσι κάθε ασφαλισμένος/ ταξιδιωτικό γραφείο αποφασίζει, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, το όριο ευθύνης που τον καλύπτει, κρίνοντας πάντα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση των ταξιδιών και το πλήθος των διακινουμένων ατόμων. Η Generali παρέχει, έτοιμα προτιμολογημένα πακέτα ταξιδιωτικής ασφάλισης, με προκαθορισμένα όρια, ωστόσο γίνεται ξεχωριστή τιμολόγηση για τις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες του ασφαλισμένου είναι διαφορετικές.

 

Η ασφάλιση συνάπτεται σε ετήσια βάση, και όχι ανά εκδρομή/ ταξίδι. Συνήθως, ο ασφαλισμένος, μαζί με λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, δηλώνει μία πρόβλεψη των ατόμων που διακινεί ετησίως. Το ασφάλιστρο ορίζεται ανά άτομο και μειώνεται όσο αυξάνεται ο προβλεπόμενος αριθμός διακινουμένων. Στο τέλος της ασφαλισμένης διάρκειας, γίνεται εκκαθάριση βάση του πραγματικού αριθμού διακινουμένων. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης την καθιστά ιδιαίτερα διαδεδομένη, γι’ αυτό και απαντάται στις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, είτε με τη μορφή προτιμολογημένων πακέτων, είτε όχι.

 

Ωστόσο, η σιγουριά και η προστασία που παρέχει στον διοργανωτή, γνωρίζοντας πως οποιαδήποτε αποζημίωση κληθεί να δώσει θα γίνει μέσω του ασφαλιστηρίου, αυξάνουν ραγδαία τη ζήτηση των συμβολαίων αυτών.

 

Η Generali προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια τη συγκεκριμένη ασφάλιση, αποτυπώνοντας την αυξημένη ζήτηση στην αγορά.

 

Είναι προσιτό το κόστος για το μέσο Έλληνα; 

 

Το κόστος εξαρτάται και από το ύψος των καλύψεων, τα ποσά αποζημιώσεων ανά περίπτωση κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ελάχιστο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έξοδα του ταξιδιού.

 

Κυρίως από πιο δίκτυο «κλείνονται» τα συμβόλαια αυτά;

 

Ταξιδιωτικές ασφαλίσεις μπορεί να προωθούνται και να συνάπτονται από όλα τα δίκτυα. Η προώθηση τους εναπόκειται στις γενικότερες στρατηγικές επιλογές της κάθε εταιρείας. Η Generali Hellas έχει επιλέξει την ανάπτυξή της σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες και μεσίτες.

 

Πιστεύετε ότι έχει προοπτικές ανάπτυξης η ταξιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα;

 

Όπως κάθε ασφαλιστικός κλάδος και ο κλάδος της ταξιδιωτικής ασφάλισης έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Παρά το «φρένο» που έχει επιβάλει τα τελευταία χρόνια στα ταξίδια η οικονομική κρίση, η νέα γενιά που αποτελεί εν δυνάμει και τη νέα γενιά ασφαλισμένων ταξιδεύει, πλέον, πολύ περισσότερο. Επίσης, υπάρχει μια όλο και αυξανόμενη κατηγορία καταναλωτών οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Εναπόκειται πλέον στις ασφαλιστικές εταιρείες και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές η προώθηση της ιδέας της ασφάλισης και στα ταξίδια αλλά και η δημιουργία έξυπνων και ευέλικτων προϊόντων. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι στο εξωτερικό η ταξιδιωτική ασφάλεια αποτελεί, εδώ και χρόνια, μια καθιερωμένη καταναλωτική συνήθεια.

 

Πως κινήθηκε η παραγωγή το 2015 και τι αναμένετε για το 2016;

 

Ο κλάδος της ταξιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί έναν κλάδο με πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Είναι ενδεικτικό, ότι στον τομέα των ατομικών ταξιδιωτικών ασφαλίσεων η Generali παρουσίασε αύξηση παραγωγής 47% το 2015, συγκριτικά με το 2014.