Ο κ. Κατσάνης μιλάει για την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων
25.02.2016 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Ο κ. Κατσάνης μιλάει για την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων

Ο κ. Κατσάνης μιλάει για την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων

Συνέντευξη του κ. Γιάννη Κατσάνη, Διευθυντή Πωλήσεων Ομαδικών Ζωής της Generali
Αφιέρωμα στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, περιοδικό “Insurance World”, Φεβρουάριος 2016

 

Πως αντιλαμβάνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι την έννοια της ομαδικής ασφάλισης;

 

Στο σημερινό, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όπου η τεχνολογία έχει επιταχύνει τους ρυθμούς εργασίας η απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξή της. Όπως έχει παρατηρηθεί αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος είναι η εξασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι ίδιοι θα μπορούν να εξελιχθούν πέρα από κάθε ανασταλτικό παράγοντα. Παράλληλα, τα προβλήματα υγείας του εργατικού δυναμικού μιας μπορούν να εκτινάξουν τα άμεσα και έμμεσα κόστη στη λειτουργία μιας επιχείρησης.

 

Ωστόσο, στις μέρες μας, η στόχευση στη μείωση του κόστους μακροπρόθεσμα μέσω ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου, αποτελεί, επιτρέψτε μου να πω μια κοντόφθαλμη προσέγγιση. Ηγετικοί οργανισμοί και διορατικοί επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι η εξασφάλιση προνομίων και παροχών στο προσωπικό και η προστασία της υγείας και της ευημερία στους συμβάλει στη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει τους στρατηγικούς της στόχους. Διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, καθώς λειτουργεί ως σχήμα ανταμοιβής από την επιχείρηση προς τον εργαζόμενο, λειτουργώντας προσθετικά του μισθού του, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειάς του ακριβώς την στιγμή που το έχει ανάγκη (π.χ. εισαγωγή σε νοσοκομείο). Τα παραπάνω προσδίδουν στην επιχείρηση ένα ανθρώπινο και φιλικό πρόσωπο αλλά ταυτόχρονα την διαφυλάσσουν από αναπάντεχα περιστατικά.  

 

Ταυτόχρονα, όλοι οι παραπάνω παράγοντες δρουν και ως ένα πολύ δυνατό εργαλείο συγκράτησης στελεχών καθώς π.χ. σε ένα καλό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ο εργαζόμενος θα σκεφτεί διπλά την αποχώρησή του, διότι αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα συνοδεύεται και από την απώλεια ενός σημαντικού (συσσωρευμένου) χρηματικού ποσού.

 

Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι η απόκτηση ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου λειτουργεί ενισχυτικά ως προς την ανάπτυξη μιας επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Στην Generali έχουμε σχεδιάσει λύσεις τόσο για μικρομεσαίες όσο και πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση το όφελος είναι το ίδιο και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους, η δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας και ένα πεδίο υποχρεώσεων αλλά και δικαιωμάτων όπου και οι δύο πλευρές μπορούν να ξεδιπλώσουν τις ικανότητες τους ανεπηρέαστοι από ανασταλτικούς παράγοντες αι προστατευμένοι ακόμη και στην πιο ευάλωτη στιγμή, όταν μπορεί να βρεθούν εξαρτώμενοι από ένα ανεπαρκές, πλέον, σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

 

Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από τα συμβόλαια αυτά;

 

Ειδικά σε εποχές όπου η οικονομική κρίση μειώνει δραματικά τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης, είτε πρόκειται για την υγεία είτε για την σύνταξη, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο συμβόλαιο δρα συμπληρωματικά και κυρίως αποτελεσματικά δίπλα στην κοινωνική ασφάλιση. Τα οφέλη του είναι πολλαπλά τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Χαρακτηριστικά, λόγω των οικονομιών κλίμακος (από τον αριθμό των ατόμων και συνεπώς την διασπορά του κινδύνου) και τον ενιαίο υπολογισμό ασφαλίστρων, εξασφαλίζει πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλού κόστους με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, ακόμη και για άτομα τα οποία π.χ. λόγο ηλικίας θα πλήρωναν πολύ περισσότερα σε ατομικά ασφαλιστήρια. Διαφυλάσσει την επιχείρηση από αναπάντεχα και έκτακτα σοβαρά περιστατικά ασφαλίζοντας τη δαπάνη του εργοδότη.

 

Παράλληλα, προσδίδει αίσθημα ασφάλειας στον εργαζόμενο ο οποίος νιώθει ότι ανήκει σε μια δυναμική και οικονομικά υγιή επιχείρηση που αγκαλιάζει τις σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές. Σε βάθος χρόνου η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου ομαδικού προγράμματος καθιστά την επιχείρηση πιο ανταγωνιστική καθώς λειτουργεί ως ένα σχήμα ανταμοιβής από την επιχείρηση προς τους εργαζόμενους, δίνοντας κίνητρο παραγωγικότητας και χτίζοντας εμπιστοσύνη στην επιχείρηση.

 

Επίσης σύμφωνα με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο προκύπτει και ιδιαίτερα σημαντική φοροαπαλλαγή η οποία φθάνει μέχρι τα 1.500€ ανά κυρίως ασφαλισμένο στα προγράμματα Ζωής & Υγείας, ενώ είναι απεριόριστη στα Συνταξιοδοτικά (όσο ποσό καταβάλει η επιχείρηση τόσο ακριβώς αναγνωρίζεται ως έξοδο). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέρους του κόστους της επένδυσης ενός εργοδότη σε προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης, να επιστρέφει στο λογαριασμό του, χαμηλώνοντας ακόμη περισσότερο το συνολικό κόστος.

 

Διατηρούν τα τελευταία χρόνια τα συμβόλαια τους οι επιχειρήσεις; Πως εξελίχθηκαν οι εργασίες στον κλάδο το χρόνο που πέρασε και τι βλέπετε εσείς για το μέλλον; Υπό ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει ανάπτυξη;

 

Η εμπειρία μας έχεις δείξει ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, ένας εργοδότης πολύ δύσκολα θα λάβει την απόφαση να διακόψει το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, Αυτό οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά έχουν αποδείξει την υπεραξία τους σε βάθος χρόνου και τη συμφέρουσα λειτουργία τους για τον εργοδότη, τον εργαζόμενο, την επιχείρηση. Υπάρχει βέβαια η τάση να μειώνουν το εύρος των καλύψεων για τη μείωση του ασφαλίστρου. Ωστόσο, με τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής και επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα μας και το δυσμενές προνιακό σύστημα η απόκτηση ενός custom made ομαδικού προγράμματος ακόμη και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθίσταται αναγκαίο. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η Generali σημείωσε το 2015 αύξηση 15% στην παραγωγή ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλίσεων. Γεγονός που αποδεικνύει την υπαρκτή ανάγκη της αγοράς αλλά και τον άριστο σχεδιασμό των προγραμμάτων μας.

 

Λύσεις Ομαδικής Ασφάλισης από την Generali

 

Παροχές

 

Η εταιρία βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα, με βάση την παραγωγή ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και προσφέρει:

 

  • Προγράμματα κινδύνου τα οποία περιλαμβάνουν: Ασφάλιση Ζωής, Μόνιμης Ολικής ανικανότητας από Ασθένεια, Ατυχήματος, Απώλεια εισοδήματος από ασθένεια ή και ατύχημα
  • Προγράμματα Νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, με ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου και γιατρών. Μεταξύ των καλύψεων που περιλαμβάνουν είναι: Κάλυψη εξόδων εντός και εκτός νοσοκομείου, Επίδομα νοσοκομειακό και χειρουργικό (καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο), Μητρότητα, Προληπτική Ιατρική, Επείγουσα Υγειονομική μεταφορά.
  • Συνταξιοδοτικά προγράμματα: Η Generali, με τη παγκόσμια παρουσία της και το Generali Investment Department στη Τεργέστη μπορεί και προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία των συνταξιοδοτικών της κεφαλαίων παρέχοντας προγράμματα: Καθορισμένων εισφορών & παροχών, Συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα εντός και εκτός Ελλάδος.

 

Υψηλής ποιότητας Services

 

Με την ηλεκτρονική υπηρεσία του Μy Generali, δίνεται η δυνατότητα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του πελάτη να μπορεί να διαχειρίζεται όλα τα τρέχοντα θέματα του συμβολαίου.

 

Το νέο σύστημα GPS – Generali Privilege System, το οποίο αποτελεί μια αποκλειστικότητα της Generali, δίνει τη δυνατότητα απευθείας πληρωμής σε περισσότερα του ενός δίκτυα παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, παρέχοντας πολλαπλά προνόμια και υπηρεσίας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

 

Παράλληλα, με σχεδόν 3.000 γιατρούς με απευθείας πληρωμή και όλα τα μεγάλα νοσοκομεία η Generali  εξασφαλίζει ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες με μηδενική υποστήριξη/διαχείριση από τη μεριά του εργοδότη.

 

Επιπρόσθετα, οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν στη διάθεσή τους τις υπηρεσίες του ηγετικού δικτύου GEB -Generali Employee Benefits Network, με έδρα τις Βρυξέλλες, το οποίο ειδικεύεται στο να παρέχει καινοτόμες λύσεις ομαδικής ασφάλισης στους διεθνείς πελάτες της Εταιρίας με το πιο συμφέρον κόστος.