Μαριάννα Σκλαβούνου – Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια & το Κλίμα
27.11.2020 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Μαριάννα Σκλαβούνου – Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια & το Κλίμα

Μαριάννα Σκλαβούνου – Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια & το Κλίμα

Αφιέρωμα του περιοδικού BrokersTime

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα: Πώς η ασφαλιστική αγορά θα προσφέρει στην οικονομία και το επιχειρείν παρέχοντας κάλυψη στην κατασκευή και -εν συνεχεία- λειτουργία των εν λόγω επενδύσεων

Aπαντά η κα Μαριάννα Σκλαβούνου, VIP Clients & Special Markets Supervisor

Η Ελλάδα καταρτίζει ένα νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού της εθνικής πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα για την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Αποτελεί επίσης τον οδικό χάρτη που εξειδικεύει τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας στην ενέργεια και το κλίμα, ήτοι από την ταχεία απολιγνιτοποίηση, έως την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ως τα εργαλεία προώθησης των απαραίτητων επενδύσεων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εν λόγω δικτύων, αλλά και την καθημερινή περιβαλλοντική και καταναλωτική συμπεριφορά με την χρήση νέων πιο πράσινων τεχνολογιών όπως η ηλεκτροκίνηση, οι έξυπνοι μετρητές κ.λπ..

Πρόκειται ουσιαστικά ένα τεράστιο πολυεπίπεδο  πρόγραμμα συνολικού ύψους σχεδόν 50 δις. ευρώ μόνο  για την δεκαετία 2020-2030, εφάμιλλο παλαιότερων αναπτυξιακών προγραμμάτων που εστίαζαν στην ανάπτυξη των  μεγάλων έργων στη βιομηχανία και τις υποδομές.

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης θα είναι παρών στην κάλυψη μεγάλων και μικρών αναγκών και κινδύνων που θα προκύπτουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό. Άλλωστε οι προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα είναι σύμφωνες με τις επιδιώξεις της ΕΕ αλλά και τις γενικές αρχές βιωσιμότητας που έχει ορίσει και ο ασφαλιστικός κλάδος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, προκειμένου να έχουν  ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών μιας πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,  οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσω του Insuranceeurpe ζητούν στοχευμένες βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μακροπρόθεσμες δραστηριότητες από την οδηγία Solvency II για να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστές μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν μακροπρόθεσμα προϊόντα και να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στη στήριξη των επενδυτικών αναγκών της ΕΕ για ανάκαμψη, βιώσιμη ανάπτυξη και μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Εκτός από τα μεγάλα ενεργειακά έργα, ιδιαίτερης αξίας είναι για τον ασφαλιστικό κλάδο η κάλυψη των έργων μικρότερων και μεγαλύτερων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά  συστήματα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

Η ασφάλιση αυτών των κινδύνων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος καθώς οι τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα, ζητούν την ασφάλιση των εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου μπορεί να πει κανείς ότι σε γενικές γραμμές η ασφάλιση τους κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί για παράδειγμα, ότι για την ασφάλιση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Περιουσίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρών Ελλάδος, οι ασφαλισμένες εγκαταστάσεις από 7.763 το 2016 ανήλθαν το 2019 στις 12.210, σχεδόν διπλασιάστηκαν, ένδειξη άλλωστε και της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Από την πλευρά του ο  Όμιλος Generali με τεράστια εμπειρία στην ασφάλιση μεγάλων και πολυσύνθετων τεχνικών και ενεργειακών έργων εδώ και αρκετά χρόνια έχει  προσαρμόσει ενεργά τη δραστηριότητά του, καθιστώντας την όλο και πιο βιώσιμη, σύμφωνα με τη δέσμευση της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων, ξεκινώντας από εκείνες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Η στρατηγική που συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμευτικές πολιτικές, είναι σύμφωνη με τις αρχές του Global Compact, πρωτοβουλία στην οποία η Generali συμμετείχε για αρκετά χρόνια και με τη Συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα (COP 21), στην οποία η  Generali μετέχει από το 2015.

Η πολυεπίπεδη στρατηγική ενίσχυσης του «πράσινου» περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων, τις διαδικασίες ανάληψης κινδύνων (underwriting), που αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αλλά και την καθημερινή περιβαλλοντική συμπεριφορά της εταιρείας και των ανθρώπων της.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η Generali έχει προσανατολιστεί στην πράσινη επιχειρηματικότητα, και απομακρύνεται σταδιακά από δραστηριότητες και νέες επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τομέα του άνθρακα. Στην πολιτική ανάληψης των κινδύνων ο Όμιλος Generali έχει αυξήσει το εύρος των προϊόντων με περιβαλλοντική αξία, διατηρώντας το ελάχιστο δυνατό επίπεδο έκθεσης στον τομέα εκμετάλλευσης άνθρακα.

Στη χώρα μας, η Generali ευθυγραμμιζόμενη με την γενικότερη στρατηγική του Ομίλου, έχει  έντονη δραστηριότητα στην ασφάλιση της ενεργειακής αγοράς και ειδικότερα στην ασφάλιση των ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καλύπτει ασφαλιστικά κατασκευές Αιολικών Πάρκων, Φωτοβολταϊκών Πάρκων, και Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ), ασφαλίζει τις συντηρήσεις των Αιολικών και  Φωτοβολταϊκών Πάρκων, ενώ επίσης καλύπτει κινδύνους που αφορούν στην λειτουργία (υλικές ζημιές, απώλεια κέρδους και αστική ευθύνη) των Αιολικών Πάρκων, Φωτοβολταϊκών Πάρκων, ΜΥΗΣ.

Ειδικότερα στο τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων  η Generali οδηγώντας τις εξελίξεις και μελετώντας τα δεδομένα και τις ανάγκες του κλάδου, σχεδίασε και παρουσιάζει πλήρη, ευέλικτα και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προγράμματα, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, ως αυτά προκύπτουν από την πώληση της παραγόμενης, από τις μονάδες τους, ενέργειας.

Το πρόγραμμα «Solar Parks Insurance», της Generali, παρέχει την πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη μονάδων που η ασφαλιζόμενη αξία υλικών ζημιών δεν ξεπερνά το ποσό των € 2.000.000.

Επιπλέον, για μονάδες μεγαλύτερης ισχύος ή ασφαλισμένης αξίας, η Generali Hellas, προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, με όρους και προϋποθέσεις που ταιριάζουν στις ατομικές ανάγκες εκάστου ιδιοκτήτη και στα χαρακτηριστικά αυτών των μονάδων. Επίσης προσφέρει πακέτα ασφάλισης για μικρές μονάδες σε στέγες κατοικιών.