Μαρία Λαμπροπούλου: Συνέντευξη στο περιοδικό Insurance World
02.12.2019 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Μαρία Λαμπροπούλου: Συνέντευξη στο περιοδικό Insurance World

Μαρία Λαμπροπούλου: Συνέντευξη στο περιοδικό Insurance World

«Ψηλά στην ατζέντα της Generali η δημιουργία μια υγιούς, βιώσιμης κοινωνίας, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να αναπτυχθούν έχοντας πρόσβαση σε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες.» Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Μαρία Λαμπροπούλου, Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας της Generali σε συνέντευξη της στο περιοδικό Insurance World, τεύχος 89, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019. Σε αυτή ανέπτυξε τις δράσεις που υιοθετεί η εταιρία τόσο στον τομέα εσωτερικής όσο και εξωτερικής υπευθυνότητας αλλά και για τα επόμενα βήματα της εταιρίας.

 

Καλλιεργεί τη φιλοσοφία του εταιρικού πολίτη. Οι τρεις άξονες του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας στους οποίους εστιάζεται η Generali αφορούν σημαντικά κοινωνικά θέματα, που επηρεάζουν τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος, όπως τονίζει η κ. Μαρία Λαμπροπούλου, διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας της Generali.

 

Στην Ελλάδα, υπογραμμίζει, η εταιρία επικεντρώνεται σε μια σειρά δράσεων με στόχο τη στήριξη οικογενειών και παιδιών, συμπληρώνοντας πως ένας εταιρικός πολίτης του κόσμου, η Generali, έχει το όραμα να συμβάλει στο βιώσιμο μέλλον κάθε κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται.

 

Τι δράσεις έχετε πραγματοποιήσει στον τομέα της εσωτερικής υπευθυνότητας (εντός εταιρίας);

 

Στην Generali επενδύουμε στρατηγικά στη δημιουργία μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, συνεργασίας, σεβασμού της διαφορετικότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Με αυτόν τον σκοπό, η εταιρία μας διοργανώνει συχνά, ενημερωτικές συναντήσεις για το προσωπικό της, γύρω από καίρια θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν πρωτοβουλίες όπως η “Εβδομάδα Εταιρικής Ακεραιότητας» και η «Εβδομάδα σεβασμού της Διαφορετικότητας και της Συμμετοχής – Be Bold for Inclusion», αναπτύσσοντας έτσι τον διάλογο, την ενημέρωση και την υπευθυνότητα. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται με την ένθερμη συμμετοχή των εργαζόμενων από όλες τις βαθμίδες και τα τμήματα της εταιρίας. Στόχος των παραπάνω πρακτικών είναι να δημιουργήσουμε μια ενεργή κοινότητα ανθρώπων και να καλλιεργήσουμε τη φιλοσοφία του εταιρικού πολίτη.

 

Επιπλέον, σταθερή προτεραιότητα για την Generali αποτελεί η ενδυνάμωση των ανθρώπων της σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό, επίπεδο, με στόχο την εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα τους επιτρέψουν να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση του δυναμικού και στη δημιουργία ευκαιριών μάθησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 686 ώρες σεμιναρίων κατάρτισης, σε συνεργασία με διαπιστευμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με εστίαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζόμενων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

 

Επιπλέον, εδώ και δύο χρόνια, με μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της ανάπτυξης και στήριξης των ανθρώπων μας, έχουμε εμπλουτίσει περαιτέρω το πρόγραμμά μας, προσφέροντας σεμινάρια ψυχικής υγείας, αυτοβελτίωσης, και ομάδες γονέων, τα οποία έχουν τύχει θερμής αποδοχής από τους εργαζομένους. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην υιοθέτηση λύσεων smart working, εξ’ αποστάσεως εργασίας, που ενισχύουν την εξισορρόπηση προσωπικής-οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

 

Σε ποιες κατηγορίες εξωτερικής εταιρικής υπευθυνότητας επενδύετε;

 

Ο Όμιλος Generali έχει προχωρήσει σε μια πραγματική παγκόσμια κίνηση εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, με τη δημιουργία ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, του Human Safety Net. Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία του ομίλου, με στόχο τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων συνανθρώπων μας.

 

Το Human Safety Net είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με φορείς από όλο τον κόσμο και ήδη έχει λειτουργήσει σαν ένα hub συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών φορέων και ΜΚΟ ανά τον κόσμο. Το Human Safety Net βασίζεται στην ιδέα ότι οι κοινωνίες που αποτελούνται από ανθρώπους, οι οποίοι βοηθούν άλλους ανθρώπους, μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση θετικής αλλαγής. Επίσης, αντανακλά τη δέσμευση της Generali να συμβάλλει στη δημιουργία μιας υγιούς, βιώσιμης κοινωνίας, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να αναπτυχθούν έχοντας πρόσβαση σε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες.

 

Οι τρεις άξονες του προγράμματος εστιάζουν σε σημαντικά κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος Generali: στη δημιουργία ίσως ευκαιριών για παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των προσφύγων στην Ευρώπη και στην προστασία νεογνών από τη νεογνική ασφυξία και τις επιπτώσεις της.

 

Και οι τρεις αυτές θεματικές ενότητες έχουν έναν κοινό στόχο: να απελευθερώσουν το δυναμικό κοινωνικά ευάλωτων ανθρώπων, ώστε αυτοί να μπορέσουν να μεταμορφώσουν τη ζωή τους, τη ζωή της οικογένειάς τους, αλλά και τις κοινότητές τους. Στην Ελλάδα, έχουμε εστιάσει σε μια σειρά δράσεων με στόχο τη στήριξη οικογενειών και παιδιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσφατη συνεργασία μας με τους Γιατρούς του Κόσμου, μέσω της οποίας μπορέσαμε να προσφέρουμε με τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων σε δεκάδες οικογένειες. Λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στη χώρα μας, υπάρχει ευρύ πεδίο δράσης και διορθωτικών-υποστηρικτικών ενεργειών. Η στήριξη παιδιών μικρής ηλικίας και των οικογενειών τους μπορεί να είναι αποφασιστική στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες, δύο στα τρία παιδιά παγκοσμίως διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Κινητήριος δύναμη αλλαγής και διασφάλισης των συνθηκών για ένα καλύτερο μέλλον είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πρώιμη παρέμβαση – μέχρι την ηλικία των 6 ετών ιδανικά- και η παροχή εκπαιδευτικών ερεθισμάτων, συναισθηματικής και οικογενειακής φροντίδας, αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, όπως διατροφή και υγειονομική φροντίδα. Στο πλαίσιο αυτό, διευρύνουμε και αξιολογούμε συνεχώς πιθανές συνεργασίες με φορείς των οποίων το έργο μπορούμε να υποστηρίξουμε.

 

Ο διάλογος με οικονομικούς / κοινωνικούς φορείς, δήμους, περιφέρειες, πώς μπορεί να βοηθήσει και ποια είναι τα παραδείγματα που έχετε να μας αναφέρετε;

 

Η συνεργασία διαφορετικών φορέων είναι απαραίτητη προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε το όφελος για τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν ανάγκη. Πολλές φορές, οι ανάγκες που προκύπτουν είναι σύνθετες και ενδέχεται να χρήζουν συνδυαστικής αντιμετώπισης, όπως πχ. τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και παράλληλα στήριξη στην κοινωνική ένταξη ευαίσθητων ομάδων.

 

Δημιουργείται, λοιπόν, η ανάγκη μετάβασης από μια εποχή μονομερών ενεργειών στη δημιουργία κοινοτήτων ανθρώπων που μοιράζονται γνώσεις, πόρους και δεξιότητες. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε μακροχρόνιες βιώσιμες λύσεις. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του Human Safety Net. Μέσω αυτής της οργανωμένης πρωτοβουλίας, 19 μέχρι στιγμής χώρες όπου λειτουργεί ο όμιλος έχουν θέσει σε εφαρμογή περισσότερα από 22 προγράμματα, σε συνεργασία με 29 φορείς, με την πολύτιμη συμβολή των εργαζομένων της Generali και εθελοντών, σχεδιάζοντας τρόπους για να ενισχύσουν τον θετικό αντίκτυπό τους στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης, επίσης, δημόσιων, κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων στη χάραξη βιώσιμων πολιτικών ήταν και η συμμετοχή της Generali στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου παρουσιάστηκε η συνεργασία της με την Knap, μια startup με έδρα τη Silicon Valley, που προωθεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω των έξυπνων τεχνολογικών λύσεων.

 

Ποιο είναι το νέο σας πλάνο;

 

Στην Generali θεωρούμε ότι η αλλαγή ξεκινά από εμάς τους ίδιους. Ήδη, με 225 εργαζομένους, τις οικογένειές τους, αλλά και τους συνεργάτες μας ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αποτελούμε μια δυναμική κοινότητα, με μεγάλες δυνατότητες. Τα επόμενα σχέδιά μας είναι, λοιπόν, να ενδυναμώσουμε αυτήν την ομάδα και να προσφέρουμε ευκαιρίες συμμετοχής που θα δημιουργήσουν ένα ντόμινο θετικών δράσεων. Από το 2016 έχουμε προχωρήσει στην ίδρυση εθελοντικής ομάδας με την ένθερμη συμμετοχή εργαζομένων από κάθε βαθμίδα της εταιρίας και στόχος μας είναι να την ενισχύσουμε, σχεδιάζοντας ένα ειδικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου οι ικανότητες της ομάδας μας και οι δεξιότητές τους θα συναντούν τις ανάγκες των ομάδων-στόχων και των φορέων με τους οποίους έχουμε επιλέξει να συνεργαζόμαστε. Ο καθένας μας, εξάλλου, μπορεί να προσφέρει σε κάποιον που το έχει ανάγκη, αρκεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για αυτήν την εποικοδομητική και κοινωνικά επωφελή συνέργεια.

 

Ως ένας εταιρικός πολίτης του κόσμου, η Generali έχει το όραμα να συμβάλλει στο βιώσιμο μέλλον κάθε κοινότητας όπου δραστηριοποιείται.

 

Insurance World, Τεύχος 89, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019, σελ. 18-21