Η φιλοσοφία της Generali ως προς το ανθρώπινο δυναμικό της
23.06.2016 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Η φιλοσοφία της Generali ως προς το ανθρώπινο δυναμικό της

Η φιλοσοφία της Generali ως προς το ανθρώπινο δυναμικό της

Συνέντευξη στο περιοδικό «Ασφαλιστική Αγορά», Ιούνιος 2016
Η κα Μαρία Καμπανέλλου είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην Generali

 

Κυρία Καμπανέλλου, αναλάβατε καθήκοντα ΗR Manager στην Generali τον Νοέμβριο του 2014. Δεδομένης της πρότερης σημαντικής εμπειρίας σας σε εταιρείες διαφόρων κλάδων, θα λέγατε ότι υπάρχουν διαφορές στη στρατηγική που ακολουθεί η Generali ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της; Ποια είναι η φιλοσοφία της ως προς την ανάπτυξη προσωπικού και τη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας;

 

Η Generali βρίσκεται σε μια πολύ δυναμική φάση αναδιαμόρφωσης της στρατηγικής της και αυτό διαμορφώνει ένα άκρως προκλητικό και ενδιαφέρον περιβάλλον τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχος της εταιρίας είναι να αποτελέσει την πρώτη Ασφαλιστική Εταιρία στον τομέα του Retail στην Ευρώπη της επόμενη τριετία. Για να το πετύχουμε αυτό, βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας ώστε να παρέχουμε Απλές και Έξυπνες – Smart & Simple λύσεις για τους πελάτες μας. Το ανθρώπινο δυναμικό μας, διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Η δέσμευση και η συνεχής υποστήριξη των ανθρώπων μας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρία.

Η στρατηγική της Εταιρίας όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της, εστιάζει στην ενδυνάμωση των εργαζομένων, στην ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας, στην ανάδειξη και εξέλιξη ταλέντων, στην οικοδόμηση μιας ευέλικτης οργάνωσης με νέες δυνατότητες και στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής νοοτροπίας. Για να το πετύχουμε αυτό υλοποιούμε συνεχώς δράσεις εσωτερικά, ώστε να αυξήσουμε το βαθμό δέσμευσης και συμμετοχής των εργαζομένων μας και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά! Παρατηρούμε καθημερινά την θετική διάθεση των ανθρώπων μας που συμμετέχουν ενεργά στην χάραξη της μελλοντικής πορείας της εταιρίας. Μαζί δημιουργούμε την Generali του αύριο, και αυτή είναι μια διαδικασία που απολαμβάνουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καθώς αναδεικνύει το ρόλο τους.

 

Δεδομένου ότι οι άνθρωποι αποτελούν τον πιο σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανωμένης δραστηριότητας, με ποιο τρόπο ενθαρρύνεται το ανθρώπινο δυναμικό να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του;

 

Η λέξη κλειδί είναι η συμμετοχικότητα. Για την Generali κάθε εργαζόμενος, από κάθε βαθμίδα, έχει «φωνή» και αξία. Μπορεί και ενθαρρύνεται να συμβάλλει στην υλοποίηση των κοινών μας στόχων. Ο ρόλος του είναι δυναμικός και όχι διεκπεραιωτικός.Για να το πετύχουμε αυτό, φροντίζουμε να παρέχουμε σε όλους τους εργαζόμενούς μας τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

 

To 2015 πραγματοποιήθηκαν 54 σεμινάρια με πάνω από 132 συμμετοχές. Καλύψαμε εκπαιδευτικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει soft skills, τεχνικά θέματα και θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας, που ονομάζουμε “Leadership Academy”, τα οποία  στοχεύουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών μας, την διασφάλιση της υψηλότερης απόδοσης τους, την αυξημένη παραγωγικότητα καθώς και την επαφή τους με πρακτικά “εργαλεία” τα οποία βοηθούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρώπων τους. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη σεμινάρια για ανάπτυξη των soft skills των εργαζομένων, όπως ανάπτυξη των διαπραγματευτικών ικανοτήτων, βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, διαχείριση κρίσεων κ.α. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της ψυχικής υγείας και της συναισθηματικής ισορροπίας, επενδύσαμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων μας μέσα από μια σειρά σεμιναρίων που αφορούν στο Work Life Balance, Stress Management and Resilience και Ομάδες Γονέων.

 

Πώς ενθαρρύνονται στην πράξη η συμμετοχή των εργαζομένων στη χάραξη πολιτικής της εταιρείας αλλά και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η διαμόρφωση νέων ιδεών από τους ίδιους, στα διάφορα τμήματά της;

 

Ως ένας κορυφαίος, παγκόσμιος ασφαλιστικός Όμιλος, το να δημιουργούμε αξία και να βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς τη συμβολή των εργαζομένων μας. Δίνουμε, λοιπόν, ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας προσφέροντας ευκαιρίες και δυνατότητες στους πιο ταλαντούχους εργαζόμενους μας να αναδειχθούν, μέσα σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον, στο οποίο αναζητούνται συνεχώς νέες ιδέες.

 

Για παράδειγμα, πραγματοποιούνται δεκάδες εσωτερικά project, με τη συμμετοχή εργαζομένων από διαφορετικά τμήματα και διαφορετικές βαθμίδες. Στα πλαίσια αυτών των project, έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν τα σημεία προς βελτίωση και εν τέλει να προτείνουν νέες πρακτικές που θα συμβάλλουν στην απλοποίηση των διαδικασιών μας και τη βέλτιστη εμπειρία του πελάτη. Πολλά, έργα που υλοποιεί η Generali έχουν ως σημείο εκκίνησης του ίδιους τους εργαζόμενους. Για εμάς η ανάπτυξη της καινοτομίας δεν πραγματοποιείται πίσω από κλειστές πόρτες σε συναντήσεις υψηλόβαθμων στελεχών, αλλά συμβαίνει καθημερινά ως αποτέλεσμα μιας κουλτούρας ανοιχτής επικοινωνίας.

 

Για να σας δώσω ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, στον ημιώροφο της εταιρίας, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο δυναμικό της Generali, λειτουργεί αυτό που εμείς ονομάζουμε, “Wall of Frame”. Πρόκειται για ένα διαδραστικό χώρο όπου κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να προτείνει τη δική του ιδέα για την καλύτερη λειτουργία της εταιρίας. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί και αξιολογηθεί δεκάδες προτάσεις και πολλά projects τα οποία θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών μας αλλά και θα βελτιώσουν την συνολική λειτουργία της εταιρίας. Πολλές από τις ιδέες των ανθρώπων μας βρίσκονται, ήδη, προς υλοποίηση. Για εμάς η ομαδική δουλειά είναι αυτή που οδηγεί στην επίτευξη του οράματός μας. Μπορεί, πολλές φορές η ζύμωση αυτή να απαιτεί χρόνο και υψηλό επίπεδο οργάνωσης, αλλά εν τέλει με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης που ξεκινά από τοπικό επίπεδο και εκτείνεται στην παγκόσμια κοινότητα των 78.000 εργαζομένων της Generali.

 

Με ποιους τρόπους διασφαλίζει η Εταιρεία ότι έχει τους κατάλληλους ανθρώπους, με τις κατάλληλες δεξιότητες, στις κατάλληλες θέσεις;

 

Δε σταματούμε ποτέ να αναζητούμε νέα ταλέντα που θα ενταχθούν στην ομάδας μας και θα εμπλουτίσουν με τις δεξιότητες και την εμπειρία τους τη λειτουργία της εταιρίας. Η Generali συμπεριλαμβάνεται εξάλλου σταθερά ανάμεσα στις 500 μεγαλύτερες εταιρίες, από άποψη ανθρώπινου δυναμικού, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ICAP. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εποχή της ύφεσης όπου πολλές εταιρίες προέβησαν σε περικοπές, η Generali επένδυσε στην ανάπτυξη του δυναμικού της. Το γεγονός αυτό συνέβαλε ουσιαστικά και στην επίτευξη των οικονομικών και ποιοτικών της στόχων.

 

Για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση ακολουθούμε μια διάφανη διαδικασία αξιολόγησης, όπου πραγματοποιείται μια αμοιβαία αξιολόγηση στόχων και προοπτικών, για τον ενδιαφερόμενο και την εταιρία. Σε επίπεδο λειτουργίας, επιδιώκουμε συνεχώς να διασφαλίσουμε στο μέγιστο τη διατμηματική συνεργασία. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας και διασφαλίζει την εσωτερική κινητικότητα και τη διάχυση της γνώσης και εμπειρίας. Έχουμε στελέχη που μετακινήθηκαν οριζόντια σε άλλα Τμήματα ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αλλά και να μοιραστούν τις γνώσεις τους, ενώ η ανάδειξη στελεχών σε υψηλότερες θέσεις ευθύνης προκύπτει τις περισσότερες φορές εσωτερικά. Η πολιτική της εταιρίας είναι να επενδύει συνεχώς στους ανθρώπους της. Ως Τμήμα HR, δουλειά μας είναι να ακούμε τις ανάγκες των ανθρώπων μας και να μπορούμε να τους προτείνουμε την κατάλληλη επαγγελματική προοπτική.

 

Πώς μπορεί ένα στέλεχος της Εταιρείας να επωφεληθεί από προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης μέσα στην Generali; Πιστεύετε ότι σήμερα, σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, υπάρχει ο χρόνος και η διάθεση για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και πώς διαχειρίζεστε αυτή την πρόκληση;

 

Μπορεί να φαίνεται παράδοξο αλλά είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να μας προσεγγίσουν οι ίδιοι αναζητώντας ευκαιρίες για εκπαίδευση. Ας μην ξεχνάμε ότι το προφίλ των εργαζομένων έχει αλλάξει. Στην Generali πάνω από το 40% είναι εργαζόμενοι κάτω των 40 ετών, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των αυτών είναι τα 41 έτη. Επίσης, πάνω από το 50% των εργαζομένων έχει ανώτατη μόρφωση ή/και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και υψηλή εξειδίκευση. Έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, με μια νέα γενιά στελεχών που είναι σε θέση να αναλαμβάνει ταυτόχρονα πολλές εργασίες και να προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα στα νέα δεδομένα της αγοράς, ενώ αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις και ευκαιρίες εξέλιξης. Είναι, λοιπόν, ευθύνη μας να τους παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές λύσεις που θα τους βοηθήσουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων διαμορφώνεται ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε ομάδας εργαζομένων και κάθε επιπέδου. Για παράδειγμα, καλύπτουμε τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες για τεχνικά θέματα διαφόρων τμημάτων, είτε αφορούν νέα στελέχη είτε ανώτατα με πολυετή εμπειρία.

 

Οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρει η Generali είναι και ένας από τους λόγους που έχει καταφέρει να διασφαλίσει την μακρόχρονη δέσμευση ταλαντούχων στελεχών. Μάλιστα, η μέση διάρκεια υπηρεσίες στην εταιρία κυμαίνεται σε πάνω από 10 χρόνια.

 

Η Generali συμμετείχε πρόσφατα στο 6ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, το οποίο επισκέφτηκαν χιλιάδες νέοι άνθρωποι που βρίσκονται σε αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών. Παράλληλα, μαθαίνουμε ότι οργανώνετε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα γραφεία της εταιρείας, τις “Business Days”, όπου υποδέχεστε νέους αποφοίτους για να τους παρουσιάσετε τις επαγγελματικές προκλήσεις και ευκαιρίες που μπορούν να συναντήσουν σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Ποιες είναι οι επιδιώξεις σας από αυτές τις ενέργειες και ποια είναι τα συμπεράσματά σας έως σήμερα;

 

Μία από τις βασικές αξίες του Ομίλου Generali είναι να παραμένει σε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, η Generali υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ανάπτυξη, αναδεικνύουν την καινοτομία και προσφέρουν ευκαιρίες σε νέους. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία προχώρησε για μία ακόμη χρονιά στην στήριξη του 6ου Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας που διοργανώθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία, από 1-3 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πάνω από 4000 φοιτητών, αποφοίτων και νέων που αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες. Σύντομα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων “Business Days”, η Generali θα υποδεχθεί, στην έδρα της στην Αθήνα, νέους απόφοιτους, παρουσιάζοντάς τους τις επαγγελματικές προκλήσεις που μπορεί να προσφέρει η εργασία σε μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως.

 

Παράλληλα, η Generali συμμετέχει και σε άλλες θετικές πρωτοβουλίες όπως είναι αυτή του ReGeneration. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με έμμισθη εργασία που έρχεται να γεφυρώσει την ανάγκη των νέων που ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους και των εταιριών που αναζητούν νέο προσωπικό. Επιπλέον, διατηρούμε ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.α.. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι φοιτητές αξιολογούν πολύ θετικά την εμπειρία της πρακτικής άσκησης στην Generali, διότι συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες των τμημάτων όπου εντάσσονται, αποκτούν γνώση του αντικειμένου της εργασίας τους σε βάθος, αλλά και δέχονται την κατάλληλη καθοδήγηση από τα στελέχη της εταιρίας. Η προσφορά ευκαιριών στη νέα γενιά και η συγκράτηση ταλέντων στην ελληνική αγορά αποτελεί πιστεύουμε ευθύνη κάθε σύγχρονου οργανισμού, ειδικά μέσα στο υπάρχον οικονομικό περιβάλλον.

 

Συνήθως όταν μιλάμε για επαγγελματική σταδιοδρομία σε μια ασφαλιστική εταιρεία το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στο επάγγελμα του ασφαλιστή. Μιλήστε μας για τις πολλές και διαφορετικές επιλογές που ανοίγονται σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό όπως η Generali. Για ποιους λόγους η Generali αποτελεί μια ελκυστική πρόταση για την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός φιλόδοξου, νέου ανθρώπου;

 

Σήμερα, ο κλάδος Ασφάλισης αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και έναν από τους πιο ελκυστικούς κλάδους αναζήτησης επαγγελματικών ευκαιριών για νέα και πιο έμπειρα στελέχη από διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης. Για να το κατανοήσουμε αυτό δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε το παρελθόν, αλλά ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Χαρακτηριστικά, ο κλάδος Ασφαλίσεων θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια κύριο κλάδο προσέλκυσης νεοφυών επιχειρήσεων (start up) και καινοτομίας. Δείτε για παράδειγμα, πως υπόσχονται τα telematics να αλλάξουν τα δεδομένα στην ασφάλιση αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια.

 

Ο Όμιλος Generali έχει δημιουργήσει το δικό του “Innovation Hub” συνάπτοντας συνεργασίες με καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως η My Drive. Σε τοπικό επίπεδο διαθέτουμε In House τμήμα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών μέσω του οποίου διανοίγονται συνεχώς νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Επίσης, η αναδιοργάνωση των εταιριών ασφάλισης και λόγω του Solvency ΙΙ αλλά και λόγω της συνεχούς ψηφιοποίησης της αγοράς θα προσφέρει νέες ευκαιρίες σε ταλέντα που προέρχονται από τους τομείς του Marketing, των Business Economics, της Αναλογιστικής Επιστήμης, της Νομικής κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο η Generali αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για κάποιο νέο ταλέντο, καθώς μπορεί να του εξασφαλίσει ένα περιβάλλον αξιοκρατίας και πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.

 

Η χρηματική αμοιβή είναι βεβαίως ένα από τα κυριότερα κριτήρια επιλογής επαγγελματικού περιβάλλοντος. Ποια είναι όμως τα επιπλέον πλεονεκτήματα που θα βρει ένα στέλεχος στο επαγγελματικό περιβάλλον που του εξασφαλίζει η Generali και τα οποία τη διαφοροποιούν από τις άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου;

 

Αναγνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοί μας είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς διαμορφωτές της βιωσιμότητάς μας, εφαρμόζουμε πιστά μια δίκαιη πολιτική αποζημίωσής τους. Ωστόσο, μια σύγχρονη εταιρία οφείλει να κοιτά πέρα από αυτή την ανταποδοτική σχέση και να βελτιώνει συνεχώς το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας. Για το λόγο αυτό έχουμε θεσπίσει επιβραβεύσεις, όπως η βράβευση του «υπαλλήλου της χρονιάς» η οποία ανακοινώνεται κάθε χρόνο στην εκδήλωση προσωπικού, αλλά και μια σειρά προνομίων για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, όπως η ομαδική ασφάλιση ζωής και οι σημαντικές εκπτώσεις στην παροχή ασφαλιστικών λύσεων. Σύμφωνα εξάλλου με όλες τις σύγχρονες έρευνες οι εργαζόμενοι σήμερα τοποθετούν πολύ πιο υψηλά την ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο οφείλει να είναι ανοιχτό και συνεργατικό, την ηθική ανταμοιβή και το αίσθημα ότι εκτιμώνται, καθώς και την ευελιξία στην οργανωσιακή αλλαγή και την ανάπτυξη νέων ιδεών. Σε αυτόν τον τομέα φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Το 2015 η Generali διεξήγαγε την 1η Παγκόσμια Έρευνα Δέσμευσης Εργαζομένων, σε συνεργασία με ανεξάρτητη, διεθνή εταιρία ερευνών, με στόχο την αξιολόγηση των εσωτερικών επιπέδων δέσμευσης και ικανοποίησης του δυναμικού της. Σε τοπικό επίπεδο, τα αποτελέσματα ανέδειξαν υψηλά ποσοστά συμμετοχής, δέσμευσης και ικανοποίησης των εργαζομένων μας και παράλληλα μας έδωσαν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε μια σειρά από δράσεις/προτεραιότητες τις οποίες έχουμε, ήδη, ξεκινήσει να υλοποιούμε.