Η Ασφάλιση Επιχειρήσεων στην εποχή μας, από την κα Κάκια Κεχρή
25.02.2016 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Η Ασφάλιση Επιχειρήσεων στην εποχή μας, από την κα Κάκια Κεχρή

Συνέντευξη στο περιοδικό "Insurance World", για το Αφιέρωμα στην Ασφάλιση Επιχειρήσεων, Φεβρουάριος 2016
Η κα Κάκια Κεχρή είναι Τεχνική Διευθύντρια Ατομικών Γενικών Ασφαλίσεων στην Generali

Η Ασφάλιση Επιχειρήσεων στην εποχή μας, από την κα Κάκια Κεχρή

 

Για ποιους κινδύνους συμβουλεύετε τους πελάτες σας να ασφαλιστούν; Από την εμπειρία σας ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους οποίους ανησυχούν κυρίως οι ασφαλισμένοι;

 

Οι βασικοί κίνδυνοι για τους οποίους ανησυχούν οι ασφαλισμένοι πελάτες μας  εξαρτώνται, κυρίως, από το αντικείμενο της δραστηριότητας. Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, φυσικών καταστροφών, αστικής ευθύνης, εργατικών ατυχημάτων, κλοπής, και τα τελευταία χρόνια και οι κακόβουλες ενέργειες τρίτων, είναι στις πρώτες προτεραιότητες των ασφαλισμένων.

 

Η ανάλυση αναγκών για την εύρεση της βέλτιστης λύσης, είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής της Generali αλλά και κάθε συνεργαζόμενου επαγγελματία διαμεσολαβητή. Μέσα από μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση (Risk Management), την ανάλυση (Risk Analysis),  και την αξιολόγηση κινδύνων (Risk Assessment), που απειλούν μια επιχείρηση, καταλήγουμε σε μία ολοκληρωσμένη ασφαλιστική πρόταση ουσιαστικής κάλυψης της επιχείρησης.

 

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η νέα σειρά προϊόντων BUSINESS τα οποία προσφέρουν κάλυψη 4 σε 1 ασφαλίζοντας:

1.Τις κτηριακές εγκαταστάσεις 2. Το περιεχόμενο, 3.Τους εξωτερικούς βοηθητικούς χώρους 4. Το προσωπικό και τους πελάτες.

 

Είναι εύκολο για μία επιχείρηση σήμερα να έχει ασφαλιστική προστασία; Είναι προσιτό το κόστος;

 

Η συγκυρία είναι πολύ δύσκολη για την ελληνική οικονομία, και την επιχειρηματικότητα. Όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, άλλες περισσότερες και μεγαλύτερες, άλλες λιγότερες και μικρότερες, ανάλογα τον επιχειρηματικό κλάδο, το business plan κάθε επιχείρησης και τη διορατικότητα του επιχειρηματία.

 

Όμως η ασφάλιση δεν αποτελεί  κόστος, αλλά επένδυση που μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτό φαίνεται να αναγνωρίζεται ως ένα βαθμό από τους επιχειρηματίες, όπως πιστοποιούν και τα στοιχεία της παραγωγής ασφαλίστρων για το 2015 τα οποία αφορούν ασφαλιστικούς κλάδους που σχετίζονται με την ασφάλιση επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η μικρή -για τα δεδομένα της αγοράς- πτώση της παραγωγής στον κλάδο πυρός δείχνει ότι ο επιχειρηματίας που έχει ασφαλιστική συνείδηση δεν «κόβει» εύκολα την ασφάλιση. Ίσως μειώσει καλύψεις, προσαρμόσει ασφαλιζόμενα κεφάλαια, αλλά θα διατηρήσει την ασφάλιση. Ας μην ξεχνάμε ότι ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησης της επιχείρησης, η ασφάλιση μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, στοιχείο που συνεκτιμά πλέον και ο ενημερωμένος πελάτης. Σε ό,τι αφορά στο κόστος, τα προγράμματα Business Dynamic και Bussiness Sense έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτα και προσιτά. Παράλληλα, επιβραβεύουν τον επιχειρηματία, μέσα από ένα σύστημα σημαντικών εκπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα ότι καθοριστικός παράγοντας για την απόκτηση της ασφάλισης είναι ο βαθμός ασφαλιστικής συνείδησης, παρά το κόστος το οποίο, πλέον, είναι πολύ ανταγωνιστικό.

 

Υπάρχουν κλάδοι στους οποίους εσείς εστιάζετε μέσα  από το πελατολόγιο σας;

 

Στόχος για την Generali ήταν και παραμένει η διαμόρφωση ενός υγιούς χαρτοφυλακίου. Μέσα από τη δημιουργία έξυπνων ασφαλιστικών λύσεων έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των επειχειρηματιών καταφέρνοντας να διατηρούμε το πελατολόγιό μας σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, όμως στοχεύουμε συνεχώς στην ανάπτυξή του, ανανεώνοντας την προϊόντική μας γκάμα. Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις όπως γραφεία, ιατρεία και επειχειρήσεις του τουριστικού κλάδου οι οποίοι αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας το τιμολόγιό μας θεωρείται από τα ανταγωνιστικότερα της αγοράς.

 

Πώς έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια οι ασφαλίσεις επιχειρήσεων; Τι βλέπετε για το μέλλον;

 

Αναφερθήκαμε και πριν σε ορισμένα μεγέθη που αποτυπώνουν μία κατάσταση σε σχέση με την ασφάλιση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στη χώρα μας. Ουσιαστικά το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ελληνική επιχείρηση λόγω και της οικονομικής κρίσης μειώνει το εύρος κάλυψής της απέναντι στους κινδύνους και αυτό συνιστά σοβαρό πρόβλημα, για τις ίδιες αλλά και μία πρόκληση για τις ασφαλιστικές εταιρείες. H Generali αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση με ασφαλιστικά προϊόντά ειδικά σχεδιασμένα για τον Έλληνα επιχειρηματία. Μελετά τις καθημερινές ανάγκες του επιχειρηματία και σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή προωθεί tailor made προϊόντα, ικανά να ανταποκριθούν σε κάθε περίπτωση. Η πολιτική αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται τόσο από τους συνεργάτες μας όσο και από τους ασφαλισμένους. Την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει η εταιρεία μας και στο μέλλον εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο τα προϊόντα και τις καλύψεις της, αξιοποιώντας περαιτέρω την διεθνή τεχνογνωσία του ομίλου και την τεχνολογία.