Ασφάλεια υγείας & η διαφορετική προσέγγιση της Generali
08.10.2019 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Ασφάλεια υγείας & η διαφορετική προσέγγιση της Generali

Ασφάλεια υγείας & η διαφορετική προσέγγιση της Generali

Η Generali είναι μια εταιρεία που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Προσεγγίζοντας ολιστικά το ζήτημα της Υγείας, παρέχει στον ασφαλισμένο τα απαραίτητα εχέγγυα προκειμένου να αισθάνεται προστατευμένος σε διαρκή βάση. Η κ. Ελένη Μάνου, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό “Insurance World”, τεύχος 88, σελ. 57-59, στην οποία μιλά μεταξύ άλλων, για τη σημαντική επένδυση της Generali σε ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, την κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την άμεση αποζημίωσή τους.

 

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες παθογένειες που άφησε η κρίση στο σύστημα υγείας;

 

Η οικονομική κρίση επέτεινε τα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς οι δημοσιονομικές περικοπές μεγέθυναν τις όποιες ελλείψεις υπήρχαν και πριν την κρίση. Αν ήθελε κάποιος να σταχυολογήσει τις μεγαλύτερες παθογένειες του συστήματος, θα ανέφερε την έλλειψη οργάνωσης, τα εμπόδια στην πρόσβαση υπηρεσιών, την άνιση κατανομή πόρων, την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις κ.λπ. Την ίδια στιγμή, είμαστε ανάμεσα στις χώρες στις οποίες οι ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία, δηλαδή οι πληρωμές που καταβάλλουν απευθείας οι πολίτες χωρίς να μεσολαβεί κάποιο σύστημα ασφάλισης, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο και φτάνουν στο 40% των συνολικών δαπανών. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας συμμετέχει στο σύστημα αναλαμβάνοντας μόλις 5% των δαπανών. Παράλληλα, οι δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πλέον από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

 

Η ασφαλιστική σας πώς παρεμβαίνει σε αυτό το ολοένα εντεινόμενο πρόβλημα;

 

Μια ασφαλιστική εταιρεία όπως η Generali, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, φροντίζει να προσφέρει παροχές και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. Αυτό που μας διαφοροποιεί σαν εταιρεία είναι το ότι προσεγγίζουμε ολιστικά το θέμα της Υγείας, συνδυάζοντας στα προγράμματά μας υπηρεσίες που ξεκινούν από την πρόληψη και επεκτείνονται μέχρι και την τριτοβάθμια περίθαλψη. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε ολοκληρωμένη και σφαιρική κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων μας.

 

Ειδικότερα, προσφέρουμε νοσοκομειακά προγράμματα όπως το Medical Safety, ένα πρόγραμμα υγείας με πλούσιες καλύψεις και πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες αιχμής. Με το Medical Safety τίθεται στη διάθεση του ασφαλισμένου ένας πλήρης μηχανισμός προστασίας της υγείας του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα υπερπλήρες τσεκάπ και ειδικές προληπτικές εξετάσεις, νοσηλεία στα κορυφαία ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι και καλύψεις τριτοβάθμιας περίθαλψης, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία και η κάλυψη εξόδων αποκατάστασης και αποθεραπείας. Ακόμη, παρέχει 100% κάλυψη σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και κάλυψη στο εξωτερικό.

 

Επιπλέον, προσφέρουμε και εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι το στοχευμένο πρόγραμμα Medical Prime. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υγείας που προσφέρεται σε συνεργασία με τον Όμιλο Υγεία. Το πρόγραμμα συνδυάζει την πρόληψη, την εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή κάλυψη, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος και εξασφαλίζει στον κάτοχό του πλήρη κάλυψη και πρόσβαση σε κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

 

Επίσης, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη διατίθεται από την εταιρεία το πρόγραμμα Health Keeper. Πρόκειται για μια υπερπλήρη εξωνοσοκομειακή λύση, που προσφέρει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, όπως προληπτικές εξετάσεις, απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές πράξεις, διαγνωστικές εξετάσεις, προσωπικό γιατρό, φυσικοθεραπείες, υπηρεσίες ευ ζην και πολλές άλλες νοσοκομειακές παροχές, ανεξάρτητα από την ηλικία και το ιστορικό υγείας του ασφαλισμένου. Παρέχουμε ακόμη στους ασφαλισμένους μας τη δυνατότητα να απευθυνθούν και σε δημόσιο νοσοκομείο παρέχοντας Bonus Συμμετοχής άλλου φορέα με τη μορφή επιδόματος, ενώ έχουμε εξασφαλίσει συνεργασίες με ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, αναλαμβάνοντας την απευθείας πληρωμή εξόδων, χωρίς να απαιτείται η εκταμίευση χρημάτων από τους ίδιους.

 

Τέλος, να σημειώσω τη σημαντική επένδυση της Generali σε ψηφιακές υπηρεσίες, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, την κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και την άμεση αποζημίωσή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το mygenerali.gr, το νέο portal πελατών, όπου οι ασφαλισμένοι μας έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλιστική τους σχέση με την εταιρεία. Εκεί μπορούν να παρακολουθούν συγκεντρωμένα τα συμβόλαιά τους, να κατεβάσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλισή τους, να εξοφλούν τις οφειλές τους, να δουν το ιστορικό των πληρωμών τους, καθώς και να ενημερωθούν για την εξέλιξη των αποζημιώσεών τους.

 

Με ποιον τρόπο διαμορφώνονται τα ασφάλιστρα στον κλάδο; Ποιες είναι οι τάσεις και με ποιον γνώμονα καθορίζονται;

 

Τα ασφάλιστρα σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η ηλικία του ασφαλισμένου, αλλά και το συνολικό κόστος κάλυψης. Το κόστος των καλύψεων επηρεάζεται από τις αμοιβές των γιατρών, τα κόστη της τεχνολογίας και γενικότερα αυτό που αποκαλούμε ιατρικό πληθωρισμό. Η ασφαλιστική εταιρεία επιδιώκει να διατηρεί όσο το δυνατόν σε πιο χαμηλά επίπεδα το ύψος των ασφαλίστρων, κατοχυρώνοντας όμως και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων της. Έτσι, προκειμένου να συγκρατήσει τα κόστη, εισάγει διάφορες τεχνικές παραμέτρους, όπως είναι οι απαλλαγές. Στην κατεύθυνση αυτή η Generali πρωτοστάτησε, καθώς ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που σύναψε συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένα νοσοκομεία. Μια πολιτική που εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο του κόστους και συνεπώς πιο προσιτό ασφάλιστρο.

 

Πώς διακρίνεται ένας καλός διαμεσολαβητής; Ποιες λύσεις παρέχει η εταιρεία σας;

 

Οι ασφαλίσεις υγείας είναι ένας κλάδος που απαιτεί τη διαμεσολάβηση ενός επαγγελματία ασφαλιστικού συμβούλου, προκειμένου ο ασφαλισμένος να ενημερωθεί σωστά και να μπορέσει να επιλέξει την πιο κατάλληλη, προσιτή και ολοκληρωμένη για τον ίδιο και την οικογένειά του λύση. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα μελετήσει τις ανάγκες του ασφαλισμένου και θα επιλέξει, σε συνεργασία μαζί του, το πρόγραμμα με τις κατάλληλες παραμέτρους. Για να είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές, ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένος για τις ασφαλιστικές λύσεις που υπάρχουν, να έχει επίσης μια γενικότερη θεώρηση της κατάστασης στον χώρο της Υγείας, δημόσιας και ιδιωτικής, και να γνωρίζει πολύ καλά τα προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες ο ίδιος συνεργάζεται.

 

Η Generali επενδύει διαχρονικά και στρατηγικά στην εκπαίδευση των συνεργατών της, στηρίζοντας την ανάπτυξή τους. Σε ετήσια βάση, πραγματοποιεί δεκάδες συναντήσεις και σεμινάρια για θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην αγορά, τα προϊόντα και τις τεχνικές πωλήσεων, ώστε να ενισχύσει τον συμβουλευτικό τους ρόλο. Επίσης, παρέχονται κι εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη, με στόχο την ενίσχυση του συμβουλευτικού του ρόλου.

 

Με ποιους τρόπους μπορούν οι ασφαλισμένοι να περιορίσουν το κόστος υγείας;

 

Πρωταρχικό ρόλο παίζει η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος από τον ασφαλισμένο με τη βοήθεια του ασφαλιστικού του συμβούλου. Η Generali προσφέρει μια σειρά επιλογών για τη διαμόρφωση προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις δυνατότητες του εκάστοτε ασφαλισμένου. Ακόμη, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας και τη συμπίεση του οικογενειακού προϋπολογισμού, εισήγαγε τη λογική των οικογενειακών λύσεων Generali Family, συνδυάζοντας παροχές πρόληψης και δευτεροβάθμιας φροντίδας της Υγείας σε ένα ενιαίο κεφάλαιο για όλα τα μέλη της. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται κάλυψη όλων των μελών της οικογένειας με ένα ασφαλιστήριο, επιτρέποντας την καλύτερη οργάνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού και τη συγκράτηση του ασφαλιστικού κόστους.

 

Τι καινοτόμο προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση της αγοράς στα προϊόντα υγείας;

 

Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει επηρεάσει καθοριστικά όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, επομένως και την ασφάλιση του. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data και η ψηφιακή τεχνολογία, εν γένει, παρέχουν νέους τρόπους με τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να σχεδιάσουν, να κοστολογήσουν και προωθήσουν υπηρεσίες και προϊόντα πολύ πιο εξειδικευμένα, πιο προσωποποιημένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στο προφίλ κάθε ασφαλισμένου. Η καινοτομία με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και της τηλεματικής στον κλάδο της ασφάλισης έγκειται στο γεγονός ότι μετατοπίζουν την εστίαση της ασφάλισης από την αντιμετώπιση του κινδύνου στην πρόληψη και την προαγωγή της καλής υγείας.

 

Οι νέες τεχνολογικές καινοτομίες επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να υιοθετήσει πρακτικές πρόληψης και πιο υγιεινού τρόπου ζωής, βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία, και στην ασφάλιση να πετύχει τον ουσιαστικό της στόχο, που είναι η εστίαση στον άνθρωπο.Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος Generali επενδύει στρατηγικά, προκειμένου να παρέχει καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Έτσι, το 2018 προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρία dacadoo, μία από τις κορυφαίες στον κόσμο στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών υγείας και insurtech, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων και την προαγωγή της καλής υγείας και της ευεξίας, μέσα από μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά κατοχυρωμένη ψηφιακή εφαρμογή. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο θα παρέχει πληροφορίες και συμβουλευτική στους ασφαλισμένους, βοηθώντας τους να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και ενθαρρύνοντάς τους να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά την υγεία και την ευζωία τους. Η σύμπραξη αυτή θα κάνει την ασφάλιση πιο προσιτή και ελκυστική στο ευρύ κοινό, ενώ το ασφάλιστρο θα αποκτήσει πιο προσωποποιημένο χαρακτήρα.

 

Περιοδικό Insurance World, τεύχος 88, Ιούλιος – Αύγουστος 2019, σελίδες 57-59